i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

 La 21 martie curent, Doamna Stela GRIGORAȘ, ministrul muncii, protecției sociale și familiei a efectuat o vizită de lucru în raion în cadrul întîlnirilor membrilor Guvernului și a conducătorilor autorităților administrative centrale cu cetățenii în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr. 78 din 12 februarie 2010.
 Agenda vizitei a cuprins întrevederea cu Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului și cu angajații Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului. În sala de ședințe a Consiliului raional, unde a avut loc întrunirea cu angajații Direcției Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului s-au discutat cele mai prioritare probleme din domeniul social.
 În cadrul întrevederii Doamna ministru a accentuat prioritățile Ministerului Muncii și Protecției Sociale și Familiei și anume reformele cu privire la: sistemul de calcul al pensiilor, reorganizarea serviciului Agenției Ocupării Forțelor de Muncă și a Consiliului Național pentru Determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă, sistemul de salarizare a angajaților din domeniul social.
 Pentru aceste reforme sunt necesare de implementat și politici privind:
 - perfecționarea instrumentelor ,mecanismelor de acordare a ajutorului social prin îmbunătățirea sistemului informațional, prin elaborarea unor mecanisme ce ar permite autorităților publice locale să creeze comisii locale în scopul de a evalua corectitudinea de a fi beneficiar al serviciului , a monitoriza gestionarea eficientă a banilor centrate pe nevoi și a penaliza beneficiarii de serviciul de ajutor social în cazul neeligibilității,
 - finanțarea serviciilor sociale din bugetul de stat, elaborarea unui mecanism de finanțare în scopul acoperirii pechetului minim de servicii necesare din bugetul de stat.
 - implementarea programului de suport pentru cei ce se reîntorc în țară din Franța prin constituirea acordurilor de colaborare, programului național cu privire la procesul de dezinstituționalizare a persoanelor cu dizabilități din instituții rezidențiale și dezvoltarea serviciilor la nivel de comunități.

 Doamna ministru a efectuat și o vizită la Centrul specializat pentru asistența victemelor VNET și formare continuă din orașul Fălești.