i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

antet ms Relevatoare şi de o semnificaţie deosebită este sărbătoarea de 8 Martie, care nu întîmplător a fost instituită la începutul primăverii, anotimpul renaşterii şînvierii naturii, 8 Martie fiind ziua cînd întreaga lume celebrează Femeia – simbolul vieţii, al iubirii, purităţii şi frumuseţii spirituale, al gingăşiei, al jertfei şi dăruirii de sine.
 Rolul femeii în societate a fost şi este unul deosebit de important indiferent de perioada şi contextul politic. În Moldova femeile au fost, dintotdeauna, indispensabile în cele mai sensibile şi solicitante domenii ale vieţii publice. Fără de ele nu ne putem imagina şcoala unde ne sunt educaţi copii sau spitalul unde ne sunt trataţi părinţii. Totodată, femeile s-au afirmat cu brio în activităţi cîndva considerate strict pentr
u bărbaţ businessapărare, politică.
 Pe bună dreptate ne mîndrim de faptul, că în localităţile raionului trăiesc mame gospodine şi cu neasemuită dragoste pentru copii, femei ce se consacră plenar făuririi bunului nostru comun. Activînd în sfera de producţie şi deservire a populaţiei, instituţiile educaţionale, medicale şi culturale, pretutindeni ele dau dovadă de o înaltă responsabilitate şi abnegaţie, de mult har şi dăruire, deosebit spirit creator şi de iniţiativă, se aflu în avangarda procesului de îmbunătăţire a calităţii vieţii.
 Fiinţe vrednice, îngăduitoare, receptive şi duioase Dumneavoastră sunteţi factorii determinanţi în formarea unui mediu social sănătos, cît şi a unui agreabil confort familial.
 Firea Dumneavoastră blîndă şi grijulie dintotdeauna a culminat prin voinţa de a asculta, răbdarea de a înţelege, tăria de a sprijini, iubirea de a îngriji şi de a fi mereu acolo unde este nevoie de susţinere. Luminate de înţelepciune, sunteţi binecuvîntate de Dumnezeu să porniţi la viaţă tot ce e frumos, sublim şi nobil. Sunteţi izvor nesecat de frumuseţe, comori nepreţuite de simţiri duioase, de idei înălţătoare, pline de originalitate, iubitoare de lumină.
 Chiar şi cele mai înaripate cuvinte nu ar putea să cuprindă imensitatea valorii, dimensiunea rostului aflării voastre pe pămînt. Ele însă cel puţin, vă fac să intuiţi şi să înţelegeţi mai subtil atitudinea celor care vă sunt mereu în preajmă.
 Dragi femei, liniştea, fericirea, bunăstarea în societate depind de Domniile Voastre. Sunteţi asemeni unei primăveri şi nu încape îndoiala că veţi fi totdeauna aidoma acestui frumos anotimp. Doresc tuturor femeilor să-şi poarte cu mîndrie frumuseţea şi feminitatea, să rămîneţi graţioase, mereu să fiţi iubite, apreciate şi respectate.  Să vă dea Dumnezeu putere şi realizări, răbdare şi tandreţe, succes şi tot binele din lume. În suflet să Vă dăinuie doar linişte, inima să Vi se umple de armonia primăverii, iar tinereţea să Vă fie călăuză pe tot parcursul vieţii.
 Fie ca bucuriile să apară la tot pasul şi seninătatea să Vă însoţească mereu!  

Iraida BÎNZARI

Preşedintele raionului