La 18 aprilie curent, viceministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Vitalie Ciolac, a întreprins o vizită de lucru în raionul Fălești, în conformitate cu Hotărîrea Guvernului “Privind stabilirea zilei de audiență și de întâlnire a membrilor Guvernului cu cetățenii”.
 În timpul vizitei, domnul viceministrul a avut o întrevedere cu președintele raionului, doamna Iraida Bînzari, unde au fost menționate atât succesele, cât și unele dificultăți cu care se confruntă raionul și care necesită să fie soluționate.
 În sala de ședințe a Consiliului raional, domnul Vitalie Ciolac a avut o ședință cu primarii localităților și conducătorii serviciilor desconcentrate în teritoriu, cărora le-a vorbit despre reformele și proiectele Ministerului Tehnologiei Informației și Comunicațiilor. În context, viceministrul a informat audiența despre dezvoltarea e-serviciilor și implementarea conceptului de ghișeu unic prin intermediul Agenției Serviciilor Publice care urmează a fi instituită în scurt timp, ceea ce va conduce la reducerea birocrației și a fenomenului corupției la prestarea serviciilor publice.
 Un subiect separat, în timpul discuțiilor, a vizat necesitatea modernizării și renovării oficiilor poștale în contextul extinderii, în prezent, a spectrului de servicii prestate. În acest sens, Vitalie Ciolac a accentuat că este în curs de elaborare proiectul Strategiei de reglementare în domeniul serviciilor poștale 2017-2020, ceea ce va facilita dezvoltarea comerțului electronic, fapt ce va permite majorarea veniturilor oficiilor poștale și, respectiv, salarii mai mari pentru angajați și o deservire calitativă a clienților.
 La încheierea vizitei de lucru, viceministrul TIC s-a deplasat la sediile Oficiului poștal, Serviciului eliberare a actelor de identitate și Biroului de înmatriculare a transportului și calificare a conducătorilor auto, din Fălești, pentru a se informa despre activitatea acestora.

Galerie foto

  La 13 aprilie curent, în incinta Centrului de Creație și Agrement pentru Copii și Tineri „Lora Găină” a avut loc o ședință de lucru cu participarea doamnei Stela GRIGORAȘ, ministrul muncii, protecției sociale și familiei, a asistenților și lucrătorilor sociali, specialiștilor din cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.
  În cadrul ședinței doamna ministru a prezentat noua reformă a sistemului de pensii, modalitatea de calcul, valorizare și indexare a pensiilor, cît și despre beneficiile tuturor măsurilor prevăzute în noua reformă.
  Un alt subiect important abordat în cadrul discuțiilor a fost noul concept de reformare a sistemului de determinare a dizabilității și a capacității de muncă. Astfel, noua structură a Consiliului Național de Determinare a Dizabilității și Capacității de Muncă va fi constituită din 4 consilii regionale, în cadrul cărora vor funcționa 3-5 echipe de determinare a dizabilității şi două consilii superioare cu rolul de examinare a contestațiilor și realizare a controlului.Scopul acestei reforme este de a asigura o transparență și o echitate în sistem, majorare a pensiilor persoanelor cu dizabilități, cît și integrare în societate.
  Totodată, Stela Grigoraș s-a referit și la noua reformă a salarizării, accentuând că aceasta va fi bazată pe echitate, meritrocație și va asigura un sistem unitar pe toate sectoarele.
  În finalul ședinței, participanții la discuții au adresat un șir de întrebări ministrului, inclusiv privind finanțarea serviciilor sociale dezvoltate de autoritățile publice locale și acordarea ajutorului social pentru familiile social-vulnerabile. În acest context, reprezentanții Direcției Asistență Socială au solicitat modificări în legislație privind acordarea ajutorului social, unde să fie stipulat că beneficiarii de ajutor social vor fi implicați în munci comunitare. Astfel, aceștia vor fi stimulați să scoată gospodăria din situația de criză și să prevină dezvoltarea parazitismului și irosirea ineficientă a banilor publici.
  La final, Stela Grigoraș a reiterat importanța de a avea un dialog deschis și constructiv cu autoritățile publice locale, astfel încât, toate problemele să fie prevenite și soluționate la timp.
  De asemenea, 3 familii socialmente vulnerabile din raion au avut parte de o surpriză din partea oaspeților, care le-au oferit cadouri și ajutor bănesc.
Galerie foto

 Marți, 18 aprilie, în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința Comisiei raionale pentru situații excepționale la care au participat și președinții comisiilor situații excepționale din primăriile raionului. În cadrul ședinței au fost supuse dezbaterilor următoarele subiecte:
 1. Evaluarea stării actuale, privind utilizarea sigură a lacurilor de acumulare din teritoriul administrat.
 2. Privind mersul desfășurării acțiunilor de salubrizare și amenajare a localităților din raion în cadrul „Bilunarului Ecologic - 2017”.
 3. Cu privire la starea unităților de utilizare a cadavrelor de animale.
 4. Privind demararea unei campanii de informare în masă a populației în toate localitățile raionului, ca urmare a situației epizootice nefavorabile a pestei porcine africane.
 5. Cu privire la reglamentarea activității piețelor de animale și păsări din raion.
 În urma discuțiilor pe marginea subiectelor supuse dezbaterilor au fost adoptate deciziile corespunzătoare, și s-a recomandat ca aceste subiecte să fie examinate și în cadrul ședințelor comisiilor situații excepționale de nivelul unu pentru întreprinderea măsurilor de rigoare.  

Stimați angajați ai Serviciului Protecției Civile și Situațiilor Excepționale!

 Am o deosebită plăcere să vă felicit cu Ziua salvatorului, exprimînd recunoştinţa pentru curajul şi jertfirea de sine pe care o manifestaţi în situaţiile de criză.
 Constatăm zi de zi că salvatorii sînt cei ce onorează de-a lungul timpului, uneori cu preţul sacrificiului suprem, misiunea de protejare a cetățeanului a bunurilor împotriva efectelor distrugătoare ale incendiilor, catastrofelor şi altor calamităţi. Efectele devastatoare ale calamităţilor naturale au putut fi controlate, în primul rînd datorită abnegației şi experienţei specialiştilor în domeniu, pentru că salvatorul este cel care înţelege suferinţa celui care l-a chemat în ajutor.
 Prin devotamentul de care aţi dat dovadă faţă de datoria de serviciu, bărbăţia şi eroismul manifestat, mulţi dintre Dumneavoastră aţi cîştigat, pe bună dreptate, toată stima şi consideraţia cetăţenilor.
 Fie ca consacrarea plenară și înalt responsabilă misiunii pe care o dețineți în domeniul protecţiei civile să vă servească şi pe viitor drept călăuză în faţa sarcinilor trasate faţă de această instituţie şi cetăţeni.
 Această zi de sărbătoare îmi oferă plăcutul prilej şi onoarea de a transmite, un gînd bun și sincere urări de sănătate, satisfacţii şi reuşite în activitatea profesională, mult noroc şi nenumărate bucurii alături de familie şi cei apropiaţi.

Iraida BÎNZARI
Președintele raionului Fălești

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC