Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de asistent social în cadrul Centrului pentru Protecție a Copilului și Familie,

 Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52.

Dosarul va conţine:
- cerere de participare,
- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate însoțită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- certificat medical care confirmă starea sănătăţii,
- copia carnetului de muncă .

 Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, pedagogie, drept.
Bibliografia concursului:
- Codul familiei
- Codul civil
- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
- Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

 Data limită de depunere a documentelor – 16 octombrie 2017

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC