i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de asistent social comunitar în primăria Hiliuţi,

 Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52.

  Dosarul va conţine:

- cerere de participare,
- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- certificat medical care confirmă starea sănătăţii,
- copia carnetului de muncă.


 Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

 Bibliografia concursului:
-Codul familiei
-Codul civil
-Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
-Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
-Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.
Data limită de depunere a documentelor – 09 octombrie 2017