Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei temporar vacante de asistent social comunitar în primăria Hiliuţi,

 Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52.

  Dosarul va conţine:

- cerere de participare,
- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- certificat medical care confirmă starea sănătăţii,
- copia carnetului de muncă.


 Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept.

 Bibliografia concursului:
-Codul familiei
-Codul civil
-Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
-Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
-Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.
Data limită de depunere a documentelor – 09 octombrie 2017

 

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC