Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Număr de contact: 0-259-2-49-52.

  Dosarul va conţine:
 - cerere de participare,
 - diploma de studii,
 - copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
 - CV (curriculum vitae),
 - copia carnetului de muncă.

  Se acceptă candidaţi la funcţia de ergoterapeut cu studii în medicină, pedagogie.

   Bibliografia concursului:

 -Codul familiei;
 -Codul civil;
 -Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale;
 -Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială.

  Data limită de depunere a documentelor – 31 august 2017

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC