i binzariÎn calitatea mea de Președinte al raionului vă zic bine ați venit pe pagina web a  Consiliului raional Fălești. Acest site vă oferă posibilitatea să vă familiarizați cu structura și activitatea consiliului raional și a subdiviziunilor subordonate acestuia, cele mai importante evenimente din viața raionului.

Pagina web, fiind principalul instrument informațional , asigură transparența activităților publice locale, oferă noutăți social-economice, educaționale, culturale, detalii privind oportunitățile investiționale și cooperările transfrontaliere.

Sperăm ca informația plasată pe site-ul nostru să contribuie la consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și cetățenii raionului pe care-l administrăm, iar schimbul rapid și eficient de informație să sporească calitatea serviciilor oferite precum și accesibilitatea lor.

Cu deosebită considerație

Iraida Bînzari , Președinte al raionului Fălești

   

 La 27 aprilie curent în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani, în cadrul căreia au fost examinate următoarele chestiuni:
 1. Cu privire la prelungirea plasamentului beneficiarilor la Complexul de Servicii Sociale „Pentru Voi”;
 2. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților Serviciului social „Respiro”;
 3. Cu privire la examinarea a 22 dosare ale solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna mai la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare;
 4. Cu privire la examinarea dosarului solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu atât gratuit, cât și contra cost.
 Totodată, au fost prezentate rapoartele de revizuire anuală a plasamentului beneficiarilor din cadrul Serviciilor sociale „Locuința protejată” și „Casa comunitară”.
 Membrii comisiei au oferit un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor din raion: monitorizarea situaţiei fiecărei persoane vârstnice și cu dizabilități în parte de către primari și șefii de serviciu și referirea beneficiarului către alte servicii, în corespundere cu necesităţile acestuia;