Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108, telefon de contact: 0-259-2-49-52

 Dosarul va conţine:
 - cerere de participare,
 - diploma de studii,
 - copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
 - CV (curriculum vitae),
 - copia carnetului de muncă .

 Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, pedagogie, drept.

 Bibliografia concursului:
 - Codul familiei
 - Codul civil
 - Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
 - Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,
 - Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

 Data limită de depunere a documentelor – 27 martie 2017  

 În perioada martie-mai curent, în raioanele Fălești, Ungheni și Călărași va fi pilotat Modelul Național de Practici /MNP/, care are ca scop unificarea eforturilor factorilor de decizie şi a profesioniştilor din patru sectoare: educaţie, sănătate, ordine publică şi asistenţă socială în prevenirea apariției riscurilor şi asigurarea bunăstării fiecărui copil. Astfel, în această perioadă, în cele trei raioane vor fi desfășurate mai multe instruiri pentru profesioniștii din domeniu, pentru părinți și copii și va fi pilotată „Instrucțiunea privind mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenire și intervenție primară în asigurarea bunăstării fiecărui copil”, care urmează să reglementeze aplicarea MNP de către cele patru sectoare.
 Procesul de pilotare se desfășoară în baza acordului de colaborare pentru asigurarea bunăstării fiecărui copil semnat la 7 februarie curent, de ministerele Muncii, Protecției Sociale și Familiei /MMPSF/, Sănătății, Educației și Afacerilor Interne. Conform prevederilor acordului, MNP va fi extins, ulterior, la nivel național şi integrat în politicile naţionale de protecție a copilului.
 Astfel pilotarea MNP în raionul Fălești a fost anticipată de o instruire de informare organizată la data de 24 februarie curent, în incinta Consiliului raional cu participarea profesioniștilor din sectoarele educaţie, sănătate, ordine publică, asistenţă socială, biserică, servicii situaţii excepţionale, care au avut drept scop sensibilizarea practicienilor care interacţionează cu familia şi copilul pentru a interveni la momentul potrivit şi a oferi suportul necesar, neaşteptând agravarea problemelor şi intrarea în dificultate.

 La 24 februarie curent în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani, în cadrul căreia au fost examinate 22 dosare ale solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna februarie la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare, dosarul solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu atât gratuit, cât și contra cost și al solicitanților Serviciului Social „Respiro”. Totodată, la ședință a fost luată decizia de prelungire a plasamentului beneficiarilor la Complexul de Servicii Sociale „Pentru Voi” și prezentată informația privind executarea deciziilor Comisiei din februarie 2016.
 Pentru monitorizarea soluționării situațiilor de risc a persoanelor aflate în dificultate sau cu dizabilități, au fost invitaţi managerii Serviciilor Sociale, reprezentanți ai autorităţilor publice locale și asistenți sociali comunitari .  

 La 23 februarie curent Consiliul raional de Administrație al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei s-a întrunit în ședință și a decis acordarea ajutorului material unor categorii de persoane socialmente defavorizate din raion.
 În cadrul şedinţei a fost aprobată decizia, conform căreia s-a dispus alocarea unui ajutor material în sumă de 120.000 mii lei pentru 176 persoane aflate în dificultate, în baza cererii unice. Banii vor fi alocaţi din bugetul Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei categoriilor de persoane nominalizate.
 Totodată, în scopul ameliorării situaţiei materiale a persoanelor cu dizabilităţi şi familiilor ostaşilor care şi-au pierdut viaţa pe câmpul de luptă din Afganistan și Transnistria, Consiliul de admininistaţie al Fondului Republican de Susţinere Socială a Populaţiei a stabilit acordarea ajutoarelor materiale unice, în cuantum de 1000 lei pentru 10 persoane din raion. Listele persoanelor din categoriile menţionate au fost coordonate cu Casa Naţională de Asigurări Sociale.
 De asemenea, în incinta primăriilor din raion a avut loc întâlniri cu participanții la războiul din Afganistan și conflictul din Transnistria. În cadrul întâlnirii combatanții au vorbit despre vremuri când au fost nevoiţi să lupte pe pământ străin. Foştii ostaşi şi-au amintit cu durere de camarazii care au decedat în crîncenu război. Participanții au beneficiat de cadouri și ajutoare financiare din partea autorităților publice locale.
 

 În incinta Consiliului raional la 22 februarie curent a avut loc ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate, prezidată de vicepreședintele raionului Valeriu Muduc.
 În cadrul ședinței au fost examinate 13 subiecte ce țin de protecția familiei și copilului aflat în situație de risc. Au fost selectate 3 familii din raion care vor beneficia de suport financiar pentru ameliorarea problemelor existente în familie, în scopul prevenirii separării copilului de familie. Au fost examinate cazuri privind prelungirea plasamentului copiilor în cadrul Centrelor de Asistență Socială, dezinstituționalizarea copiilor rămași fără ocrotire părintească din servicii de plasament de tip rezidențial în serviciul de tutelă/curatelă, în cazul în care reintegrarea copilului în familia biologică nu a fost posibilă. Totodată, a fost prezentată informația cu privire la respectarea executării recomandărilor conform avizelor/concluzie din ianuarie 2016.
 În rezultatul examinării materialelor în ședința și în urma discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea cazurilor prezentate, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.  

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC