La 23 august curent a avut loc ședința Consiliului de Administrație al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei în cadrul căreia s-a decis acordarea ajutoarelor materiale în sumă totală de 138400 lei pentru 158 persoane aflate în dificultate, în baza cererii unice. Banii vor fi alocaţi din bugetul Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei.

 De asemenea, în scopul ajutorării familiilor cu copii de vârstă școlară, Consiliul de Admininistraţie al Fondului Republican de Susţinere Socială a Populaţiei de comun cu Consiliul de Administrație al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei au stabilit acordarea ajutoarelor materiale unice în cuantum de 500 lei pentru 651 copii din raion de vârstă şcolară din 404 familii. Repartizarea ajutoarelor către beneficiari se vor efectua către 1 septembrie curent.

 Despre istoricul adopției, principii, aspecte legale, etapele, motivația și efectele, precum și importanța adopției s-a discutat la 16 august curent în cadrul seminarului de instruire continuă cu tematica “Adopția-cea mai eficientă formă de protecție a unui copil rămas fără îngrijirea părinților”. Activitatea a avut loc în incinta Centrului de asistenţă specializată şi formare continuă “Casa Speranţei” din or. Fălești, fiind organizată de către specialiștii din cadrul Centrului pentru Protecția Copilului și Familiei Dna Rodica Railean și Dna Ana Lipsiuc. La eveniment au participat asistenții sociali comunitari și angajații Centrelor de Asistență Socială din raion.

  Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Număr de contact: 0-259-2-49-52.

  Dosarul va conţine:
 - cerere de participare,
 - diploma de studii,
 - copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
 - CV (curriculum vitae),
 - copia carnetului de muncă.

  Se acceptă candidaţi la funcţia de ergoterapeut cu studii în medicină, pedagogie.

    La 02 august curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința ordinară a Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate. La ședință au participat reprezentanţi ai autorităţilor publice locale, managerii de caz/asistenții sociali comunitari, membrii familiei biologice/extinse, copiii, părinți – educatori, asistenți parentali profesioniști şi tutori.

    În cadrul ședinței au fost examinate 20 chestiuni ce țin de protecția familiei și copilului aflat în situație de risc privind: acordarea şi mărimea ajutorului bănesc în cadrul Serviciului social de sprijin pentru familiile cu copii, examinarea propunerilor de separare a copiilor de părinți și eliberarea avizului privind plasamentul planificat al copilului: plasament în serviciul de tip rezidențial; examinarea cazului de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial: reintegrarea copilului în familia biologică; examinarea cazului de plasament planificat: instituirea tutelei cu plata indemnizației, dezinstituționalizarea copilului din Centrul de Asistenţă Socială și plasament planificat în serviciul de asistenţă parental profesionistă; încetarea plasamentului în serviciul de asistență parentală profesionistă și plasament planificat în serviciul de tutelă.

as acord

  La 02 august curent a fost semnat acordul de colaborare între Filiala Fundaţiei Children's Emergency Relief International (CERI) din Republica Moldova şi Direcția Asistență Socială Protecție a Familiei și Copilului Fălești. Activitatea are loc în cadrul Proiectului de asigurare a copiilor și tinerilor aflați în forme alternative de protecție și celor din familii defavorizate cu cizme pentru sezonul rece 2017-2018, lansat în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
  Scopul întrevederii este de a susţine participarea activă a specialiștilor din cadrul direcției la pregătirea logistic adecvată pentru realizarea proiectului, precum și semnarea facturilor și a actelor de donație.

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC