Recent au demarat lucrările de reparație a drumului L 257 „Frumușica – Scumpia – stația Scumpia” în baza contractului semnat între Consiliul raional Fălești și agentul economic S.A. „Drumuri - Bălți”, selectat în baza concursului prin metoda cererii ofertelor de preț. Costul lucrărilor de reparație a drumului dat este de 1 565,69 mii lei. Mijloacele financiare necesare pentru executarea lucrărilor menționate sunt alocate din contul Fondului Rutier.

Galerie foto

  La 10 august curent, în conformitate cu dispoziția președintelui raionului Fălești,  și-a desfășurat activitatea comisia raională de recepție la terminarea lucrărilor de reparație a străzilor Plopilor, Viitorului și Botoșani din or. Fălești. Costul total al lucrărilor a constituit 3 139,75 mii lei, banii fiind alocați din Fondul Rutier.

  În rezultatul petrecerii licitației publice deschise,  Consiliul raional a desemnat câștigătoare firma S.A „Magistrala”, lucrările de reparație fiind începute în luna noiembrie a anului 2016. Din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, lucrările au fost stopate pe perioada de iarnă, fiind reluate în luna mai 2017.


    În scopul implementării Programului raional de întreținere și reparație a drumurilor publice pentru  anul 2017 din Fondul Rutier au fost planificate mijloace financiare în sumă de 12726,1 mii lei.

      La moment în proces de executare sunt ”Lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere a drumului L-249 ”Catranîc – Ișcălău – G63”. Se execută lucrări de plombare a drumului și reparație capitală prin aplicarea unui strat de beton asfaltic pe o lungime de 1 km prin satul Ișcălău.  Costul lucrărilor de reparație fiind în sumă de  1874,1 mii lei.

  Galerie foto

  Implementarea proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social vulnerabile, faza II în raionul Fălești a demarat la data de 06.03.2017 .  Scopul Proiectului constă în asigurarea cu locuinţe a categoriilor social-vulnerabile de populaţie care necesită îmbunătăţirea condiţiilor de trai, inclusiv a tinerelor familii, tinerilor specialişti aflate în imposibilitatea de a avea acces la condiţii de trai satisfăcătoare. Pentru implementarea proiectului nominalizat a fost propus căminul nr. 3 al fostei şcoli internat. În urma desfășurării licitației, cîștigător a fost desemnat  SRL ,,Ana Grama Grup”  cu suma de 15173593,04 lei.
  În procesul de reconstrucţie şi supraetajare, în conformitate cu prevederile proiectului  vor fi construite 40 de apartamente, dintre care 24 apartamente cu o odaie, 8 apatamente cu 2 odăi și  8 apartamente cu 3 odăi.  Proiectul prevede  conectarea apartamentelor la reţelele de gaz, apă, canalizare şi telefonie , dotarea cu cazane pe gaz, lavuare, vas de closet, căzi de baie, plite de gaz, montarea radiatoarelor, construcţia canalelor de ventilare şi amenajarea teritoriului.  La moment la obiect se execută lucrările de reparație capitală în conformitate cu graficul de execuție a lucrărilor, fiind valorificate la data de 01.08.2017 – 6448987,29 lei. Finalizarea lucrărilor de reconstrucție este preconizată pentru luna martie 2018.

Galerie foto

Lista

candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist în domeniul gospodăriei comunale,

Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

  1. Bacalu Constantin
  2. Antonciuc Anatoli

 Concursul va avea loc la data de 24 iunie 2016, ora 12.00  în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                                                                                                                    Comisia de concurs

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC