A devenit deja o tradiție ca în luna august a fiecărui an, Consiliul raional Fălești să organizeze concursul ” Cea mai bine pregătită instituție către noul an școlar”.

  La 07 august curent, Comisia raională de evaluare a instituțiilor, constituită din președintele raionului, Iraida Bînzari, șeful Direcției Generale Educație , Silvia Matasî, specialiști ai DGE (Svetlana Madan și Adela Țuțuianu) , Centrului de Sănătate Publică ( Speianu Raisa) și Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale ( Chirilă Victor) și-a început activitatea.

 Criteriile de apreciere a gradului de pregătire a instituțiilor se referă cu precădere la starea tehnică și dotarea cu echipament necesar (reparații capitale și curente a sălilor de clasă, cantinelor, cazangeriilor, instalarea utilajului conform standardelor, dotarea cabinetelor, laboratoarelor și sălilor sportive, amenajarea terenurilor de joacă etc) care contribuie nemijlocit la creșterea și dezvoltarea sănătoasă a copiilor/elevilor și asigurarea procesului instructiv-educativ de calitate.

 În prima zi au fost evaluate 15 instituții de învățămînt, în rezultat pregătirea instituțiilor a fost apreciată la 90 %.  Comisia va lucra și în următoarele 4 zile, pentru a se convinge de pregătirea instituțiilor de învățămînt pentru noul an de studii.

Galerie foto

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC