Angajații sistemului educațional din raionul Fălești, la 6 octombrie curent au sărbătorit ziua profesională într-un mod deosebit. Departe de sălile de clasă, în sînul naturii a fost amenajată în stil rustic o scenă improvizată, o casă mare, nelipsite fiind și elementele tradiționale, lucrări de artizanat, cît și bucatele alese moldovenești.
 Mesaje de felicitare către cei prezenți au fost adresate de către dna Iraida Bînzari, președintele raionului, dna Silvia Matasî, șef al Direcției Generale Educație, dna Silvia Voloșciuc, președinte al Sindicatului de ramură. Cadrele didactice au fost decernate cu diplome de merit din partea Guvernului Republicii Moldova, Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Consiliului raional Fălești, Direcției Generale Educație și Consiliului raional al Sindicatului de ramură.
 Totodată, în cadrul sărbătorii, de către președintele raionului, dna Iraida Bînzari au fost anunțate rezultatele concursului raional ”Cea mai bine pregătită instituție către noul an de studii”.

 Triada sărbătorilor naționale de sfârșit de vară  logic se încheie cu  întâi septembrie, sărbătoare ce  pune temelia celorlalte două date importante pentru  sufletul  cetățenilor  acestei  țări – Ziua Independenței și   Ziua limbii  și  dă start unui nou început.  

 Or,  Ziua Cunoștințelor  este sărbătoarea care relansează în fiecare an  procesul educațional,  menit să educe  demnitatea ,   să altoiască valorile naționale , să   activeze atitudinea  conștiincioasă  a  fiecărui  locuitor al acestui plai   mioritic.

  La 28 august 2017,  în baza unui act de transmitere , emis conform Hotărârii Guvernului nr. 671 din 23 august 2017, cele 8 microbuze oferite de Guvernul României au ajuns în raionul Fălești. Vehiculele au fost achiziționate de Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice și Fondurilor Europene și donate de către Guvernul României, în baza prevederilor Memorandumului pentru acordarea de asistenţă în domeniul educaţiei, din Republica Moldova semnat la 22 martie 2017 de către oficialii români.

  La 25 august 2017, în incinta Palatului raional de Cultură ” Mihai Volontir” din orașul Fălești, s-a desfășurat  Conferința  pedagogică , devenită deja  tradiție.
  La eveniment  au fost prezenți: președintele raionului,  Iraida Bînzari, reprezentatul Guvernului, consultantul Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării, Onică Vasile, șeful Direcției Generale Educație Ungheni,  Iulia Pancu, șeful adjunct al  Oficiului Teritorial Bălți  al Cancelariei de Stat, Lilia Osoianu, vicepreşedintele raionului, Roman Radu  și cadre manageriale/didactice din instituţiile de învăţământ general, reprezentanți ai părinților, elevilor,  APL, mass-media precum și  alți parteneri educaționali.

 La data de 22 august 2017 s-au desfășurat Atelierele raionale de dezbateri privind problemele actuale și de perspectivă ale educației și învățământului general din raionul Fălești.

 În cadrul a patru ateliere au fost susținute dispute cu următoarele subiecte:

Atelierul nr. 1: 1. Asigurarea dreptului elevilor la opinie și participare în procesul decizional al instituției de învățământ. 2.Valorificarea orelor opționale în parcursul educațional.

Atelierul nr. 2: 1. Eficientizarea parcursului educațional pe dimensiunea implementării curriculumului școlar. 2.Eficientizarea demersului didactic în formarea competențelor la elevi și importanța dozării temelor pentru acasă.

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC