La data de 22 august 2017 s-au desfășurat Atelierele raionale de dezbateri privind problemele actuale și de perspectivă ale educației și învățământului general din raionul Fălești.

 În cadrul a patru ateliere au fost susținute dispute cu următoarele subiecte:

Atelierul nr. 1: 1. Asigurarea dreptului elevilor la opinie și participare în procesul decizional al instituției de învățământ. 2.Valorificarea orelor opționale în parcursul educațional.

Atelierul nr. 2: 1. Eficientizarea parcursului educațional pe dimensiunea implementării curriculumului școlar. 2.Eficientizarea demersului didactic în formarea competențelor la elevi și importanța dozării temelor pentru acasă.

 Taberele de odihnă pentru copii și adolescenți ,,Romantica” s. Călinești  şi ,,Olimp” s. Pînzăreni și-au încheiat activitatea în sezonul estival 2017.  La data de 18 august 2017 şi-a încheiat activitatea taberele de odihnă La festivitatea de închidere desfășurată la data de 18 august curent au fost prezenţi Dna Iraida Bînzari, preşedintele raionului, Dna Silvia Matasî, şeful Direcției Generale Educație, Dl Gherman Oleg, şeful Inspectoratului de Poliţie, Dl Jîmbea Veceslav, şeful Inspectoratului de Stat pentru prevenirea şi stingerea incendiilor,  Dna Martîniuc Svetlana, specialist superior al biroului siguranţă copii, Dna Antoci Lilia, inspector, Inspectoratul de Stat pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, Dna Liliana Nanii, şeful Serviciului de asistenţă psihopedagogică. Angajaţii taberelor de odihnă împreună cu copiii şi oaspeţii veniţi la acest eveniment au spus adio verii anului 2017.

 În perioada 16 – 18 august curent, în incinta LT „Mihai Eminescu”, specialiștii responsabili de disciplinele școlare din cadrul Direcției Generale Educație Fălești au organizat reuniunile metodice ale managerilor instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general și ale cadrelor didactice din învăţământul preşcolar, desfășurate tradițional la finele lunii august.  Au avut loc  întruniri la toate disciplinele școlare, învățământ primar, coordonatori ai serviciului ANET și directori ai instituțiilor de educație timpurie.

 Reuniunile metodice reprezintă activități cu caracter informațional, în cadrul cărora specialiștii la disciplinele școlare și cadrele didactice din instituțiile de învățământ general discută asupra obiectivelor realizate în anul școlar 2016-2017, soluții la problemele cu care se confruntă, precum și prevederile și reglementările noi din domeniul educațional, direcțiile prioritare în activitate pentru anul școlar 2017-2018.

Galerie foto

  Adevăratele comori sunt cele ce ne reprezintă pe noi ca neam, ceea ce s-a statornicit de veacuri în sângele și mentalitatea noastră, formând o tradiție care se merită a fi păstrată. Un exemplu de vivacitate a sentimentului de demnitate națională a fost trăit de către copiii din  ansamblul de dansuri „Lăstăraș” din satul Catranîc, „Fluierașii” din satul Bocani și grupul vocal „La Fântâna Doamnei”, Călinești, care au avut unica ocazie să fie invitați la Festivalul Internațional de Folclor „Pe Gurghiu, în jos și-n sus”, ediția a III-a, care s-a desfășurat la Hodac, Județul Mureș, România, în perioada 05-06 august, 2017.

  În cadrul festivalului au fost prezenți invitați și oaspeți de onoare din România, Republica Moldova și Bulgaria: ansamblul „Tradiții ardelene” (Arad), „Luminițe dobrogene” (Constanța), „Mugurașii” (Iași), „Moștenitorii Hodacului” (Hodac, Mureș) etc. 

   A devenit deja o tradiție ca în luna august a fiecărui an, Consiliul raional Fălești să organizeze concursul ” Cea mai bine pregătită instituție către noul an școlar”.

  La 07 august curent, Comisia raională de evaluare a instituțiilor, constituită din președintele raionului, Iraida Bînzari, șeful Direcției Generale Educație , Silvia Matasî, specialiști ai DGE (Svetlana Madan și Adela Țuțuianu) , Centrului de Sănătate Publică ( Speianu Raisa) și Serviciului Protecției Civile și Situații Excepționale ( Chirilă Victor) și-a început activitatea.

 Criteriile de apreciere a gradului de pregătire a instituțiilor se referă cu precădere la starea tehnică și dotarea cu echipament necesar (reparații capitale și curente a sălilor de clasă, cantinelor, cazangeriilor, instalarea utilajului conform standardelor, dotarea cabinetelor, laboratoarelor și sălilor sportive, amenajarea terenurilor de joacă etc) care contribuie nemijlocit la creșterea și dezvoltarea sănătoasă a copiilor/elevilor și asigurarea procesului instructiv-educativ de calitate.

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC