La data de 15 iulie curent pe cîmpurile SRL „Gospodarul Rediu” a avut loc prima ediție a seminarelor științifico-practice cu genericul „Ziua Câmpului”, organizată în cadrul proiectului Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P). Evenimentul a avut ca scop promovarea soluțiilor pentru o agricultură competitivă în Republica Moldova cu ajutorul tehnologiilor no-till și strip-till (semănatul direct).
 Întrunirea a fost deschisă de către reprezentantul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare Dl Simion Gușanu.
 Evenimentul a reunit producători agricoli din diferite raioane ale țării, precum și reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, cercetători, reprezentanți ai societății civile și ai mass-media.

 Pe data de 7 aprilie în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti a fost organizată şi desfășurată masa rotundă privind sporirea nivelului de informare a producătorilor agricoli şi consumatorilor privind consumul de produse alimentare ecologice.
 Evenimentul a fost organizat in parteneriat de Direcţia Agricultura, Alimentație, Relaţii Funciare şi Cadastru a Consiliului raional Făleşti, AO ”CUTEZATORUL” şi Centrul de Cooperare Transfrontalieră, Integrare Europeană şi atragere a investițiilor. La eveniment au participat circa 30 de reprezentanți ai producătorilor şi consumatorilor de produse ecologice, Direcţiei Generale Educație, Inspecţiei Ecologice Făleşti, ONG-urilor de mediu, mass-media.
 Raportul „Sporirea nivelului de informare a populaţiei privind consumul de produse alimentare ecologice-baza comercializării eficiente a produselor organice şi de origine” a fost prezentat de Boris Boincean, doctor habilitat în agricultură, cercetător la Institutul CCC „Selecţia” din mun. Bălţi. Rapoartele „Pentru o agricultură competitivă, produse alimentare ecologice, calitative şi consumatori informaţi”, „Producerea şi consumul de produse organice-factor important în creşterea calităţii şi speranţei de viaţă a cetăţenilor„ au fost prezentate de managerul proiectului Victor Cimpoies şi Nicaloe Bîrliba, şeful Direcţiei Agricultură şi Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru. Comunicări utile la tema au fost prezentate de Vasile Pojoga, specialist principal in agobusiness la Federatia Nationala AGROinform, Emil Coliban, redactor al Postului de radio EcoFM Făleşti.

 În sala de ședințe a Consiliului raional, pe data de 17 februarie 2017, a fost organizat de către Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru din Fălesti de comun cu AO „Cutezătorul” un seminar cu tematica „ Determinarea viabilității mugurilor de rod, pentru determinarea încărcăturii cu ochi la curățitul în uscat a viței de vie ”, la care au participat 18 fermieri din diferite localităţi a raionului.
 Ca expert în domeniu, referitor la particularităţile tăierii viţei de vie în condiţiile anului 2017 a fost invitat Dl Gheorghe Nicolaescu – decanul facultății de horticultură UASM, conferenţiar universitar, doctor în agricultură.
 În cadrul seminarului dumnealui a abordat mai multe întrebări, principalele fiind ca starea mugurilor la diferite soiuri de viță de vie, complexele de măsuri agrofitotehnice de cultivare a soiurilor de masă, caracteristica şi succesiunea formării butucilor în dependenţă de agrocomplexul recomandat,viabilitatea mugurilor la diferite soiuri, tăierea viţei de vie, particularităţile privind îngrijirea viilor roditoare de stuguri de masă.
 În partea practică, care a avut loc la plantația viticolă, gestionată de G.Ț. „Pîslaru Alexandru”, Dl Nicolaescu a demonstrat procedee practice de tăiere și formare a butucilor de viță de vie în dependență de dezvoltarea lor.  

Galerie foto

 Pe data de 21 februarie 2017, Direcţia Agricultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru a organizat un seminar de instruire cu tematica „Particularităţile tăierilor de formare şi fructificare a pomilor în anul 2017" care şi-a desfăşurat lucrările.
 Evenimentul s-a desfășurat în Gospodăria Țărănească „Mîță Ion” din satul Albinețul Vechi, la care au participat 42 de pomicultori, conducători şi specialişti a gospodăriilor agricole, conducători ai gospodăriilor ţărăneşti, persoane fizice proprietari de terenuri, consultanţi locali ACSA, reprezentanții Direcției Raionale pentru Siguranța Alimentelor .
În partea teoretică a seminarului, dl Grosu Ion, doctor în agricultură, șef laborator pepinierit și tehnologii moderne pomicole din cadrul Institutului Științifico-Practic Horticultură și Tehnologii Alimentare din Chișinău a prezentat momente cheie privind starea plantațiilor multianuale din țară, modul de înființare a plantațiilor noi, principiile tăierilor în livezile tinere și pe rod, particularităţile tăierii pomilor în livezile clasice și moderne.
 În partea practică, dl Ion Grosu a demonstrat procedee practice de tăiere și formare a pomilor de măr, cireș, cais și prun.
 La finele seminarului dl Vladimir Tăbîrță, vicepreședintele raionului a remarcat importanța instruirilor de acest gen, prezentînd și o informație succintă privind situația actuală și perspectivele dezvoltării ramurii pomicole în raion .

Galerie foto

 Marcată anual în ultima duminică a lunii noiembrie, ziua profesională a lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare a fost organizată și în raionulul nostru.

 La 25 octombrie curent, în incinta Palatului raional de Cultură ,,Mihai Volontir” a avut loc o activitate raională unde a fost sărbătorită cu mare entuziasm ziua agricultorului cu sfintele ei merinde pîine și sare.

 Pentru a pune preț pe tot ce face agricultorul, în această zi au venit conducătorii și lucrătorii gospodăriilor agricole, fermieri, veterani ai muncii din sectorul agrar, reprezentanții serviciilor desconcentrate, băncilor comerciale, instituțiilor publice.

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC