Consiliul raional Făleşti şi partenerii săi Vă invită să participaţi la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor al anului”. Concursul reprezintă evenimentul de referinţă pentru aprecierea succeselor antreprenorilor locali, înregistrate pe parcursul unui an. Participanţii la concurs vor fi evaluaţi în baza indicatorilor prezentaţi pe formulare-tip, în cadrul a 10 nominalizări: antreprenorii anului în sferele de producere, agricultură, construcţii, alimentaţia publică, comerţ, cei mai buni antreprenori din rândul tinerilor şi femeilor, pentru cel mai mare aport la bugetul local, pentru cele mai multe locuri de muncă nou create, cel mai bun meşter popular. Termenul-limită de aplicare: 10 mai 2017. Gala Festivă „Cel mai bun antreprenor al anului” în cadrul căreia vor fi premiaţi învingătorii va avea loc în data de 26 mai, anul curent. În cadrul evenimentului, de către instituţiile responsabile de implementarea programelor de finanţare, vor fi prezentate posibilităţile de finanţare a agenţilor economici. La acest eveniment sunt invitaţi atât participanţii la concurs, cât şi alţi agenţi economici şi persoane fizice interesate.
  Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon: 025922915.

  Accesați mai jos:

CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL CEL MAI BUN ANTREPRENOR AL ANULUI

- DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

- INDICATORI FINANCIARI-ECONOMICI PENTRU CONFERIREA TITLULUI “CEL MAI BUN ANTREPRENOR AL ANULUI”  

 
În atenţia antreprenorilor!

Informaţii utile!

Oportunități de finanțare a afacerilor în RM
www.finantare.gov.md

Registrul de Stat al Controalelor
www.controale.gov.md

Ghid informativ ”Cum ne protejăm afacerea eficient”
www.controale.md

Direcția Generală Finanțe și Economie al Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice  vacante de specialist principal, responsabil în problemele privatizării, postprivatizării și sectorul întreprinderilor mici și mijlocii


 Scopul general al funcției:

Organizarea eficieintă și asigurarea legalității privatizării patrimoniului public. Eficientizarea soluționării problemelor din sectorului IMM prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de lucru în sectorul IMM.

 Sarcinile de bază:

1. Responsabilitatea de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul ÎMM;

2. Elaborarea programelor de dezvoltare a sectorului ÎMM şi organizarea activităţii de realizare a lor;

3. Acordarea asistenţei metodice şi consultative agenţilor economici în promovarea dezvoltării antreprenorialului şi micului business în raion;

4. Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea formelor şi metodelor de stimulare a activităţii agenţilor economici din teritoriu administrat;

5. Perfectarea şi furnizarea informaţiei privind sectorul ÎMM pentru mijloacele de informare în masă;

6. Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, patrimoniului neutilizat în procesul tehnologic;

7. Recepţionarea cererilor şi documentelor necesare pentru privatizarea proprietăţii publice, asigurarea aducerii la cunoştinţa solicitanţilor a deciziilor aprobate de Comisiile de privatizare;

8. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat în cadrul comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, asigurarea legalităţii documentelor emise de comisia de privatizare a fondului locativ, autentificarea actelor şi documentelor prezentate şi eliberate de comisia de privatizare;

9. Participarea în calitate de membru al comisiei de comercializare a patrimoniului public şi acordarea ajutorului metodologic şi consultativ specialiştilor primăriilor raionului.

 În perioada 06 – 07 decembrie curent, în sala de şedinţe a Consiliului raional, Secția Economie a Direcției Generale Finanțe și Economie în parteneriat cu Pro-Business Nord (PBN) și Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) în cadrul Programului - Gestiunea Eficientă a Afacerii (GEA) a desfăşurat seminarul de instruire cu tema „Aspecte legislative a activităţii de comer”, durata cursului a fost de 21 ore academice.
 Beneficiari ai seminarului au fost 27 de reprezentanți ai întreprinderilor mici şi mijlocii care realizează activitatea economică de comerț din raion. Seminarul s-a finalizat cu înmânarea certificatelor de participare la instruire.

 

 

Tematica seminarului a cuprins : Aspecte legislative 

• Noțiuni generale despre activitatea de comerț și comercianți.
• Cerințe specifice pentru diferite genuri de activitate comercială
• Notificare APL privind inițierea activității de comerț.
• Cerințe specifice după începerea activității.
• Taxe pentru unități comerciale
• Durata desfășurării activității de comerț
• Încetarea și suspendarea activității de comerț
• Control și sancțiuni

 Contabilitate în comerț
• Rolul și principiile de organizare a contabilității în comerț
• Organizarea răspunderii materiale în comerț
• Principiile de evaluare a stocurilor și structurii de preț
• Contabilitatea operațiunilor cu mărfuri
• Contabilitatea altor operațiuni cu mărfuri.

 La 06 – 07 decembrie 2016, la orele 9.00, va avea loc seminarul cu tema “Aspecte legislative și contabile ale activități de comerț”, organizat de Secţia Economie a Direcţiei Generale Finanţe şi Economie a Consiliului raional Făleşti şi de Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM), destinat antreprenorilor din cadrul IMM ce practică activităţi economice sub orice formă de organizare juridică, care doresc să-şi sporească abilităţile în domeniul antreprenorial pentru asigurarea gestionării eficiente a afacerii.

 Cursul de instruire (gratuit) se va desfăşura timp de 2 zile (21 ore academice), în incinta sălii de şedinţe a Consiliului raional Făleşti.

I zi: Aspecte legislative
1. Noțiuni generale despre activitatea de comerț și comercianți. Cerințe specifice pentru diferite genuri de activitate comercială.
2. Notificare APL Privind inițierea activității de comerț.
3. Cerințe specifice după începerea activității.
4. Taxe pentru unități comerciale
5. Durata desfășurării activității de comerț
6. Încetarea și suspendarea activității de comerț
7. Control și sancțiuni

II zi: Contabilitate în comerț
1. Rolul și principiile de organizare a contabilității în comerț
2. Organizarea răspunderii materiale în comerț
3. Principiile de evaluare a stocurilor și structurii de preț
4. Contabilitatea operațiunilor cu mărfuri
5. Contabilitatea altor operațiuni cu mărfuri.

Limba de predare – română
La finalul seminarului se vor înmâna certificate de instruire.

 Modalitatea de înscriere la cursul de instruire (gratuit): Doritorii de a participa la cursul de instruire, pot apela la telefonul 0(259) 2-29-15 sau la secţia Economie a Consiliului raional Făleşti (biroul 213) pînă la 05 decembrie 2016 (inclusiv).

 Informaţii suplimentare la telefonul 0(259) 2-29-15, 0(259) 2-39-41

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC