Comunitatea de afaceri din Republica Moldova, investitori locali și străini, împreună cu autoritățile statului și partenerii de dezvoltare se reunesc în cadrul unui amplu eveniment economic – Moldova Business Week 2017, care va avea loc în perioada 3-6 octombrie a.c. Săptămâna de afaceri este organizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii și Organizația de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului (MIEPO), sub egida Primului Ministru al Republicii Moldova.

Direcția Generală Finanțe și Economie

AVIZ

Cu privire la petrecerea concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal responsabil în problemele privatizării, post privatizării și sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

   Participanți la concursul pentru ocuparea  funcției publice vacante sus menționate au fost admiși următorii candidați:

  1. Balan Eugeniu

   Informația despre desfășurarea probei scrise va fi postată suplimentar.

Direcția Generală Finanțe și Economie al Consiliul raional Făleşti anunţă concurs  pentru ocuparea funcţiei publice temporar vacante de specialist principal pe achiziții publice.

Scopul general al funcției:

Reglementarea,supravegherea,coordonarea și eficientizarea achizițiilor publice a operatorilor economici și autorităților contractuante din Consiliul raional Fălești prin implementarea politicii și procedurilor moderne de lucru în domeniu.

Sarcinile de bază:

1. Responsabilitatea de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul achizițiilor publice;
2. Asigurarea corectitudinii desfășurării achizițiilor publice a autorităților contractante;
3. Organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție a mărfurilor,lucrărilor și serviciilor în cadrul Consiliului raional;
4. Acordarea asistenței informaționale și metodologice în domeniul achizițiilor contractante și operatorilor economici;
5. Elaborarea propunerilor privind perfecționarea formelor și metodelor de stimulare a activității agenților economici din teritoriu administrat;
6. Perfectarea și furnizarea informației ce ține de domeniul achizițiilor publice în mijloacele de informare în masă;
7. Planificarea și organizarea desfășurării ședințelor comisiilor privind achizițiile publice.

Direcția Generală Finanțe și Economie al Consiliul raional Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal responsabil în problemele privatizării, postprivatizării și sectorul întreprinderilor mici și mijlocii.

Scopul general al funcției:

Organizarea eficieintă și asigurarea legalității privatizării patrimoniului public.
Eficientizarea soluționării problemelor din sectorului IMM prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de lucru în sectorul IMM.

Sarcinile de bază:

1. Responsabilitatea de eficienţa soluţionării problemelor din domeniul ÎMM;
2. Elaborarea programelor de dezvoltare a sectorului ÎMM şi organizarea activităţii de realizare a lor;
3. Acordarea asistenţei metodice şi consultative agenţilor economici în promovarea dezvoltării antreprenorialului şi micului business în raion;
4. Elaborarea propunerilor privind perfecţionarea formelor şi metodelor de stimulare a activităţii agenţilor economici din teritoriu administrat;
5. Perfectarea şi furnizarea informaţiei privind sectorul ÎMM pentru mijloacele de informare în masă;
6. Planificarea şi organizarea desfăşurării şedinţelor comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, patrimoniului neutilizat în procesul tehnologic;
7. Recepţionarea cererilor şi documentelor necesare pentru privatizarea proprietăţii publice, asigurarea aducerii la cunoştinţa solicitanţilor a deciziilor aprobate de Comisiile de privatizare;
8. Asigurarea efectuării lucrărilor de secretariat în cadrul comisiilor privind privatizarea spaţiului locativ, asigurarea legalităţii documentelor emise de comisia de privatizare a fondului locativ, autentificarea actelor şi documentelor prezentate şi eliberate de comisia de privatizare;
9. Participarea în calitate de membru al comisiei de comercializare a patrimoniului public şi acordarea ajutorului metodologic şi consultativ specialiştilor primăriilor raionului.

  Consiliul raional Făleşti şi partenerii săi Vă invită să participaţi la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor al anului”. Concursul reprezintă evenimentul de referinţă pentru aprecierea succeselor antreprenorilor locali, înregistrate pe parcursul unui an. Participanţii la concurs vor fi evaluaţi în baza indicatorilor prezentaţi pe formulare-tip, în cadrul a 10 nominalizări: antreprenorii anului în sferele de producere, agricultură, construcţii, alimentaţia publică, comerţ, cei mai buni antreprenori din rândul tinerilor şi femeilor, pentru cel mai mare aport la bugetul local, pentru cele mai multe locuri de muncă nou create, cel mai bun meşter popular. Termenul-limită de aplicare: 10 mai 2017. Gala Festivă „Cel mai bun antreprenor al anului” în cadrul căreia vor fi premiaţi învingătorii va avea loc în data de 26 mai, anul curent. În cadrul evenimentului, de către instituţiile responsabile de implementarea programelor de finanţare, vor fi prezentate posibilităţile de finanţare a agenţilor economici. La acest eveniment sunt invitaţi atât participanţii la concurs, cât şi alţi agenţi economici şi persoane fizice interesate.
  Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon: 025922915.

  Accesați mai jos:

CERERE DE PARTICIPARE LA CONCURSUL CEL MAI BUN ANTREPRENOR AL ANULUI

- DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE

- INDICATORI FINANCIARI-ECONOMICI PENTRU CONFERIREA TITLULUI “CEL MAI BUN ANTREPRENOR AL ANULUI”  

   
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC