La 10 iulie Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului a realizat o vizită de lucru în primăria Făleștii Noi de comun cu specialiștii din cadrul Consiliului raional. Pentru a se familiariza cu situația existentă din teritoriu, președintele raionului a efectuat vizite la grădinița de copii, Oficiul Medicilor de Familie. Totodată au fost inspectate lucrările de reparație a drumurilor din sat, care sunt finanțate din Fondul Rutier și din cadrul proiectului „Drumuri bune pentru Moldova”, a fost inspectată activitatea gimnaziului Făleștii Noi, a Palatului de cultură cît și a bibliotecii publice din sat.

  În cadrul ședinței de totalizare, la care au fost prezenți președintele raionului, vicepreședintele raionului,  primarul comunei Făleștii Noi, colaboratorii Consiliului raional, ai primăriei Făleștii Noi, reprezentanții serviciilor desconcentrate și managerii instituțiilor din teritoriu  și societatea civilă au fost prezentate informațiile privind starea lucrurilor din domeniul educație, asistență socială, finanțe, construcție și reparația drumurilor, agricultură și cultură. La fel au fost prezentate unele modificări în legislație din domeniul cadastru, modalitatea de repartizare a mijloacelor financiare din Fondul Rutier cât și din cadrul proiectului ”Drumuri bune pentru Moldova”

  Printre realizările primăriei enunțate la ședință sunt reparația grădiniței și a gimnaziului,  a drumurilor locale, lucrările de reparație a cărora pentru anul 2018 urmează a fi efectuate. De notat că datorită unei buni colaborări a Consiliului raional și a primăriei au fost efectuate unele lucrări de reparație a drumurilor locale de interes raional,  și a fost soluționată problema cu lipsa medicului de familie în teritoriu.

  Totuși rămân a fi soluționate unele probleme importante în teritoriu : necesitatea aprovizionării cu apă a populației din teritoriu care urmează a fi soluționată prin implementarea proiectului „ Îmbunătățirea serviciilor de apă și de canalizare în raionului Fălești etapa II” la care s. Făleștii Noi este beneficiar.

Galerie foto