La 6 iulie curent, în teritoriul primăriei Ciolacu Nou, cu o vizită de lucru s-a aflat Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului, împreună cu specialiștii din cadrul Consiliului raional și reprezentanții serviciilor desconcentrate. În cadrul vizitei specialiștii Consiliului raional s-au familiarizat cu activitatea primăriei, a instituțiilor de învățământ și cele de cultură,  sociale, au fost inspectate obiectele de infrastructură din comunitate.  Doamna președinte a vizitat Oficiul de Sănătate Făgădău, IMSP„Centrul de Sănătate Ciolacu Nou”, oficiul poștal și Centrul de Asistență Socială „Împreună”din s. Ciolacu Nou.  Beneficiarii de ajutoare sociale au fost vizitați de un grup de specialiști din cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului care au verificat corectitudinea acordării ajutorului social, iar specialiștii Direcției Generale Educație și ai Secției Construcții au inspectat grădinițele și școlile din comună.

În cadrul ședinței de totalizare  au fost menționate reușitele autorității publice locale care au avut loc pe parcursul ultimului an de activitate a autorității. Grație conlucrării eficiente a Consiliului raional și a primăriei Ciolacu Nou s-a soluționat problema amplasării și reparației Oficiului de Sănătate din s. Ciolacu Nou, reparația instituțiilor de cultură din satele Ciolacu Nou, Șoltoaia și Făgădău, au fost procurate costume naționale ucrainești pentru colectivul artistic care activează în localitate .

 Totodată au fost identificate problemele din domeniul cadastru cît și aprovizionare cu apă și canalizare, care urmează a fi soluționate în viitorul apropiat cu implicarea specialiștilor primăriei și a Consiliului raional.

 Unii cetățeni prezenți la ședința de totalizare au îndemnat locuitorii  comunității  să contribuie la realizarea și promovarea lucrurilor frumoase din comunitate, aplicând bunele practici în domeniul administrației publice.

Galerie foto