Cu o vizită de lucru în primăria Pînzăreni, la data de 26 iunie s-a aflat președintele raionului Doamna Iraida Bînzari însoțită de specialiștii secțiilor și direcțiilor Consiliului raional. Doamna președinte s-a familiarizat cu situația existență în teritoriu, efectuînd vizite la Oficiul Medicilor de Familie, Gimnaziul „Nicolae Dabija”, Casa de Cultură, Oficiul poștal.

 În cadrul ședinței de totalizare, la care au fost prezenți președintele raionului, vicepreședintele raionului,  primarul comunei Pînzăreni, colaboratorii Consiliului raional, ai primăriei Pînzăreni, reprezentanții serviciilor desconcentrate și managerii instituțiilor din teritoriu au fost prezentate informațiile privind starea lucrurilor din domeniul educație, asistență socială, finanțe, construcție și reparația drumurilor, agricultură și cultură.

 Printre realizările primăriei enunțate la ședință sunt repatația Casei de Cultură, unele reparații curente ale grădiniței și a gimnaziului,  a drumurilor locale, lucrările de reparație a cărora pentru anul 2018 urmează a fi efectuate. De notat că datorită unei buni colaborări a Consiliului raional și a primăriei au fost reparate sistema de canalizare la gimnaziu, la moment se execută lucrările de reparație a drumului ce leagă localitatea Pînăreni cu Ilenuța. Totodată s-a soluționat problema cu lipsa medicului de familie în teritoriu.

 Totuși rămîn a fi soluționate unele probleme importante în teritoriu : lipsa unui magazin de comerț, a unei săli saua unui  teren de sport pentru copii și elevi, eficientizarea consumului de energie termică prin construcția unei sisteme de încălzire.

Galerie foto