La 19 iunie curent, Doamna Iraida BÎNZARI,  președintele raionului a întreprins o vizită de lucru în primăria Mărăndeni. De comun cu specialiștii Consiliului raional și reprezentanții serviciilor desconcentrate, Doamna președinte s-a  familiarizat cu starea de lucruri  din toate domeniile. Au  fost vizitate  instituțiile de menire social-culturală, sediul farmaciei nou deschise.

 La ședința de totalizare au fost prezenți și funcționarii primăriei, managerii instituțiilor publice din teritoriu, specialiștii Consiliului raional care au informat  președintele raionului  despre situația existentă și problemele identificate pe domenii. Cu referire la problemele identificate, Doamna Iraida a venit și cu unele recomandări referitor la îmbunătățirea  activității autorității publice locale și a instituțiilor publice prin comasarea bibliotecii publice sătești cu biblioteca din cadrul gimnaziului, fiind propusă transferarea acesteia în sediul bibliotecii gimnaziului, în scopul acordării serviciilor de bibliotecă de calitate pentru elevi și cetățenii din localitate. Totodată a fost sugerată ideea creării unui loc de agrement pentru copii și adulți în centrul satului.  Ca dovadă a conlucrării eficiente a Consiliului raional cu primăria Mărăndeni  au fost  alocate surse financiare pentru reparația blocului sanitar la gimnaziul Mărăndeni,  în viitorul apropiat se va contribui financiar si la reparația capitală a acoperișului gimnaziului. 

 În ultimii ani autoritatea publică a înregistrat si multe realizări, reușite  care au produs schimbări vizibile în comunitate datorită profesionalismului de care dau dovadă întreaga echipă de funcționari în frunte cu primarul Domnul Anatolie Goncearenco. Printre problemele care rămân a fi soluționate sunt construcția apeductului , reparația drumului central și iluminarea stradală, probleme stringente care sunt în stadiu de soluționare.

Galerie foto