La data de 05 iunie curent, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului s-a aflat în vizită de lucru în primăria Hiliuți, însoțită de specialiștii din cadrul Consiliului raional și reprezentanții serviciilor desconcentrate. În cadrul vizitei specialiștii din cadrul Consiliului raional s-au familiarizat cu activitatea primăriei, a instituțiilor de învățământ și cele de cultură,  sociale, au fost inspectate obiectele de infrastructură din comunitate.  
  În cadrul ședinței de totalizare, Doamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului a menționat despre problemele identificate în teritoriu în domeniile educație, agricultură, infrastructură și cadastru. Împreună cu specialiștii prezenți s-au găsit și căile de soluționare a lor, care vor produce beneficii pentru cetățenii din localitate. Doamna președinte a venit și cu un îndemn pentru conducerea autorității locale la o conlucrare mai eficientă cu consilierii locali în soluționarea problemelor de importanță majoră pentru locuitorii satelor Hiliuți și Răuțelul Nou.

Galerie foto