vlpirlitaDoamna Iraida BÎNZARI, președintele raionului s-a aflat în vizită de lucru la 29 mai curent în primăria Pîrlița, însoțit de specialiștii din cadrul Consiliului raional și reprezentanții serviciilor desconcentrate. În cadrul vizitei specialiștii Consiliului raional s-au familiarizat cu activitatea primăriei, a instituțiilor de învățământ și cele de cultură,  sociale, au fost inspectate obiectele de infrastructură din comunitate.   Instituțiile de educație și de cultură au fost vizitate de Doamna președinte: Instituția Publică Gimnaziul ,,Dmitrie Cantemir”, Grădinița de copii ,,Luceafărul” şi Casa de Cultură. Specialiștii din cadrul Direcției Agricultură au vizitat plantațiile agricole a GȚ ,,Trocin Ion” și GT ,,Bejenari Mihai”, întreprinderi ce plantează și culturi cu valoare adăugată. Specialiștii din cadrul Secției Cultură și Turism au vizitat Muzeul satului de istorie și etnografie din comunitate. Beneficiarii de ajutoare sociale au fost vizitați de un grup de specialiști din cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului care au verificat corectitudinea acordării ajutorului social. Președintele raionului a  menționat în cadrul ședinței de totalizare  despre reușitele autorității publice locale care au avut loc pe parcursul ultimului an de activitate a autorității și a îndemnat cetățenii  să promovăm lucrurile frumoase din comunitate, aplicând bunele practici în domeniul administrației publice. Grație conlucrării eficiente a Consiliului raional și a primăriei Pîrlița s-a soluționat problema amplasării și reparației Oficiului Medicilor de Familie. Cu contribuția Diasporei din localitate se va reuși dotarea Oficiului Medicilor de Familie cu utilaj medical și a unui teren de minifotbal. Conlucrarea eficientă a primăriei cu agenții economici din teritoriu a provocat intenții noi de dezvoltare a comunității prin crearea pentru viitorul apropiat a unui centru pentru tineri cu destinație sportivă și ajutorul acordat copiilor din familiile social vulnerabile – alimentarea anuală a 10 copii  din clasele a cincea. Problemele din domeniul cadastru au fost identificate și în viitorul apropiat urmează a fi soluționate cu implicarea specialiștilor primăriei și a Consiliului raional.

Galerie foto