vl glijeni 18 La 18 mai,în primăria Glinjeni a efectuat o vizită de lucru președintele raionului, Iraida Bînzari împreună cu specialiștii secțiilor și direcțiilor Consiliului raional. Pentru a se familiariza cu situația existentă în teritoriu au fost efectuate vizite la instituțiile de învățământ, cultură. La fel au fost inspectate condițiile de trai și situația familiilor social-vulnerabile ce se află la evidența Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului. Specialiștii Consiliului raional au oferit asistență metodologică și informațională angajaților primăriei cât și unor agenți economici ce activează în teritoriul primăriei.

 În cadrul ședinței de totalizare, la care au fost prezenți președintele raionului, vicepreședinții, specialiștii Consiliului raional, angajații primăriei, reprezentanții serviciilor desconcentrate, directorii instituțiilor de menire social-culturală cât și agenții economici din teritoriu, au fost prezentate reușitele primărie dar și unele probleme din domeniul asistenței sociale, cadastru,  care au fost depistate în rezultatul  vizitei în teritoriu.

Galerie foto