vl iscalau La 04 mai curent, Doamna Iraida Bînzari, președintele raionului și specialiștii secțiilor și direcțiilor Consiliului raional s-au aflat într-o vizită de lucru în primăria Ișcălău. Pentru a se familiariza cu problemele existente în teritoriu, specialiștii Consiliului raional s-au deplasat în teritoriul comunei, inspectînd obiectele de menire socio – culturală, instituția medico-sanitară publică, grădinița de copii. La fel au fost efectuate vizite la domiciliul persoanelor socialmente vulnerabile. Totodată a fost acordată asistenţă informaţională şi metodologică specialiştilor din primărie.

 La ședința de totalizare, unde au fost prezenți și funcționarii primăriei, managerii instituțiilor publice din teritoriu, specialiștii Consiliului raional au raportat referitor la situația existentă și problemele identificate, în rezultat fiind propuse unele recomandări pentru soluționarea acestora.

 Vizita de lucru a președintelui raionului s-a finalizat cu întîlnirea cu cetățenii comunității. Publicul prezent la ședință a fost informat cu privire la unele modificări în legislație, reformele și proiectele implementate de guvern. Cetățenii au fost foarte activi, ridicînd întrebări din domeniul educației, școlarizării copiilor, cadastru, asistență socială. Toate întrebările au fost discutate în cadrul întîlnirii de către specialiștii Consiliului raional, ai serviciilor desconcentrate prezente la întrunire și a fost oferit răspuns.

Galerie foto