vl bocani

 Specialiștii Consiliului raional și a serviciilor desconcentrate, la 27 aprilie curent, au efectuat o vizită de lucru în primăria Bocani. În scopul examinării situației existente în teritoriu, funcționarii Consiliului raional au vizitat instituțiile de menire social-culturală. Deasemenea a fost acordată asistență informațională și metodologică funcționarilor primăriei în soluţionarea problemelor identificate.

 Un frumos  eveniment la care au asistat specialiștii Consiliului raional era organizat în gimnaziul Bocani cu prilejul sărbătoririi Zilei Drapelului de Stat. Pentru consemnarea acestei date elevii au prezentat un recital de poezie și cîntece care aveau menirea de a trezi spiritul patriotic și dragostea de țară și de neam.

 Vizita de lucru în primăria Bocani s-a  finisat cu şedinţa de totalizare în cadrul căreia s-au identificat problemele din localitate şi s-au propus căile de soluţionare a acestora. 

Galerie foto