Titlurile ediţiei:
Sedinţa regională privind combaterea traficului de fiinţe umane;
Expozitţa de lucrări ale Centrului de Creaţie Lora Găină;

În program:
Cursa de ciclism;
Muscatura de căpuşă- un adevarat pericol;
Eco-time: dreptul la frigărui;

În program:
Hramul or.Fălești - reportaj;
Festival-concurs al Creației Artistice a Angajațiolor din învățămînt;
Din datini, obiceiuri ne-am născut - reportaj;

În program:
Implementarea proiectelor europene și noi oportunități;
Utilizarea internetului de către adulți Bunica online;
Combaterea traficului de ființe umane;
Migrația părinților și consecințele ei;

În program:
Ședința ordinară a Consiliului Regional pentru dezvoltare Nord;
Roada de cireșe ni satisface producătorii, S.Glinjeni;
Securitatea copiilor în perioada estivală;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com