În program:
- Instruirea secretarilor și aleșilor locali;
- Studierea experinței făleștenilor în asistența socială;
- Majorări pentru Cartea Verde și asigurarea obligatorie auto;
- Festival internațional de șah;

În program:
- Cel mai mare eveniment de afaceri al anului;
- Sensibilizarea populației despre serviciile sociale - s.Izvoare;
- Festivalul Etniilor la Fălești - reportaj;

În program:
- S-a dat start Săptămânii Mobilității Europene - reportaj;
- Activități în cadruloperațiunii "Pietonul" - reportaj, gimnaziul s.Călugăr;

În program:
- Vizita de lucru a președintelui raionului în primăria Musteața;
- Ziua profesională a lucrătorului silvic;
- Ziua lucrătorului din sfera protecției sociale a populației -
interviu cu Emilia Ciobanu,șef Direcție Asistență Socială Fălești;

În program:
- Antrenamente comune a Comisiei Situații Excepționale;
- O furtună magnetică puternică lovește Pământul;
- Pregătiri pentru sezonul rece al anului - gimnaziul Celacul Vechi;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com