În program:
- Omagierea la 70 de ani a scriitorului Nicolae Rusu la baștină -reportaj;
- Apicultura: pasiune și afacere;
- Întrunirea angajaților instituțiilor de cultură;

În program:
- Bilanțul AO ,,Cutezătorul” pentru anul 2017;
- Evaluarea Serviciului pentru Situații de Urgență pentru anul 2017;
- Ședința clubului tînărului jurnalist la Pîrlița;

În program:
- Mărirea alocațiilor pentru unele categorii de beneficiari;
- Inspecția ecologică Fălești la ora bilanțului (C.Mocanu);
- De la activități de conștientizare - la acțiuni de pedeapsă (I.Rotaru);

În program:
- Săraci, dar fruntași la producerea deșeurilor;
- Conștientizarea ecologică a populației;
- Sărbătoarea cîntecului patriotic ,,Pace, pace lumii”- reportaj;

În program:
- ANSA a cerut retragerea produselor JLC și Incomlac de pe piață;
- Curs de instruire a pomicultorilor;
- Cartea Roșie a comunei Risipeni - reportaj;
- Rezultatele Olimpiadei raionale;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com