În program:
- Activitățile desfășurate în a.2018 de către Asociația "CASMED";
- Situația culturilor cerealiere de toamnă în raion (N.Bîrliba);
- Cel mai frumos gest și cea mai emoționantă poveste (s.Glinjeni);

În program:
- Electorala 2019: Cum se asigură securitatea procesului de votare în ziua alegerilor?;
- Un nou aparat Röntgen pentru spitalul din Fălești;
- Tinerii antreprenori vo putea accesa credite la dobânzi preferențiale;

În program:
- Electorala 2019;
- Activități de caritate desfășurate de către grupul de inițiativă ,,Pioners”;
- Concursul internațional al tinerilor declamatori;

În program:
- Persoanele cu dizabilități de vedere vor putea vota individual;
- Rezultatele proiectului "Analiza diagnostică a operatorului de Aprovizionare cu Apă și Canalizare în or.Fălești;
- S-a dat start depunerilor de dosare pentru subvenționare;

În program:
- Grav accident în apropiere de satul Mărăndeni;
- Implimentarea Platformei Educaționale on-line;
- Sărbătoarea cântecului patriotic ,,Pace, pace lumii”!;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com