În program:
- Realizări importante ale Autorităților Publice Locale (s.Mărăndeni);
- Biblioteca publică de la Năvîrneț - în sediu nou;
- Campanie de combatere a falsului în mass-media;

În program:
- Forumul raional al Autorităților Publice Locale;
- Un mediu protector și sigur în grădinițele din raion;
- Afacerile ilegale a doi bărbați -deconspirate;

În program:
- Aplicații practice la protecția civilă (s.Catranîc);
- Întâlnirea Cluburilor seniorilor la Sarata Veche;
- Condiții bune pentru copiii de la Albinețul Nou;

În program:
- Cetățenii făleșteni vor beneficia de investigații medicale performante;
- Avantajele cultivării viței de vie soiri de masă (s.Scumpia);
- Ce solicită părinții din Moldova de la autorități?;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com