Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   

În program:
- Implementarea proiectului "Călător pe meridiane culturale";
- Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a VIII-a;
- A crescut numărul de furturi din automobile;

În program:
- Donare de sânge la OMF Făleștii Noi;
- Cum o singură oră petrecută în natură poate afecta creierul uman;
- Legenda satului Călugăr;

În program:
- Parlamentul pledează pentru accelerarea reformei administrației publice;
- Decada ONU pentru îmbătrânire sănătoasă;
- Legenda satului Albinețul Vechi;

În program:
- Cerințele de bază în securitatea radiologică;
- Eugenia Voinotinschi - meșteriță de păpuși din pănuși de la Sărata Veche;
- Legenda satului Horești;

În program:
- Vizita inopinată la Oficiul Medicilor de Familie din s.Răuțel;
- Autospeciala din cadrul unui proiect va deservi 9 localități;
- Vizită de studiu și schimb de experiență în raionul Drochia;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –   , mobil: 

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com