În program:
- Istorii de succes: primăria c.Sărata Veche;
- Formația "Doltencele"reînvie tradițiile și obiceiurile sărbătorilor de iarnă;
- Copiii de la gr.nr.5 Fălești conturează frumusețea sărbătorilor;

În program:
- Sinteza vizitelor de lucru a conducerii raionului în teritoriu pentru a.2017;
- Festivalul raional "Să trăiți, să-nfloriți" - reportaj;

În program:
- Ședința extraordinară a Consiliului raional Fălești;
- Clubul de Seniori de la Glinjeni;
- Turneul de șah ,,Cupa dulce 2017”;
- Fermierii studiază standartele UE;

În program:
- Ediție specială Forumul Autorităților Publice Locale
"Conlucrare eficientă - chezășie a succesului";

În program:
- Primăria Făleștii Noi, locul II, la concursul ,,Cea mai bună primărie a anului 2017”;
- Să facem un bine persoanelor vîrstnice;
- Tezele sesiunii de iarnă s-au încheiat;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com