În program:
- Executarea strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Fălești;
- Proiect pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități;
- Medicamente mai ieftine;

În program:
- Comemorarea celor căzuți în conflictul armat de la Nistru - reportaj;
- Acțiunile polițiștilor din Fălești în perioada rece a anului;
- Tineri acuzați pentru furt de motociclete;

În program:
- Semnificația Mărțișorului;
- Metode și tehnici de lucru cu copiii, care manifestă comportament antisocial (T.Răilean);
- Violența în familie: un semnal de alarmă;

În program:
- Forumul președinților Euroregiunii Siret-Prut-Nistru;
- Aparatele de sudură improvizate - adevărate capcane electrice (I.Buga);
- O casă protejată, o viață salvată (V.Jîmbea);

În program:
- Întrunire cu primarii raionului;
- AO "Cutezătorul": realizări și perspective;
- Longevitatea și "rețete de viață bună!";

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com