În program:
- Construcția apeductului Prut-Fălești va fi finalizată la sfârșitul a.2018;
- Rămân tot mai puține cadre didactice în școli;
- Înregistrarea și evaluarea bunurilor imobile;

În program:
- Sensibilizarea populației privind managementul deșeurilor și colectarea separată a lor;
- Educația ecologică la grădinița nr.5 Fălești;
- Producătorii de fructe mai au o piață de desfacere;

În program:
- Inaugurarea oficială a biroului bunicilor grijulii;
- Impactul deșeurilor asupra mediului și sănătății oamenilor;
- Ședința serviciului Asistență Socială Comunitară;

În program:
- Pas cu pas spre sensibilizarea cetățenilor în managementul deșeurilor solide;
- Elevii din cl.I vor studia în premieră modulul Educație digitală;
- Profesorii din țară vor beneficia de compensarea cheltuielilor de transport;

În program:
- Eforturi pentru a obține un mediu mai curat;
- Șoferii din Republica Moldova vor putea deține două permise;
- Veteranii de război vor beneficia de tratament într-un spital specializat;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com