În program:
- Ziua Autonomiei Locale și a lucrătorului din APL;
- Întrunire cu primarii satelor și comunelor din raion;
- Masă rotundă la gimnaziul din s. Călinești;

În program:
- Modalități de reexaminare a pensiilor;
- Soluționarea conflictelor de interese;
- Noi reglementări pentru îmbunătățirea mecanismului de protecție socială a copiilor;

În program:
- Campania de prevenire a incendiilor: unele totaluri;
- Moldova intenționează să reducă emisiile de gaze cu efect de seră;
- Primăria Călinești elaborează Planul strategic al comunității;

În program:
- Măsuri de prevenire antiincendiară;
- Muncitorii de la fabrica de zahăr riscă să-și piardă locul de muncă;
- Operațiunea specială "Pietonul";

În program:
- I.P Fălești la ora bilanțului;
- Ziua de comemorare a victimelor Holocaustului;
- Spartachiada raională a Jocurilor de Mișcare;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Ana Antoci , mobil: 061015327

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com