În program:
- Seminar cu agenții economici din agricultură;
- Aplicații tactice cu formațiunile medicale;
- Tinerii și femeile dornice de a activa în domeniul agricuturii, pot beneficia de subvenții;

În program:
- Îndemnizația unică la nașterea unui copil va fi majorată;
- Tinerii și femeile dornice de a activa în domeniul agriculturii pot obține subvenții;
- Debut de carte de poezii în s.Burghelea;

În program:
- Festivalul raional al portului popular "MÂNDRU-I PORTUL FĂLEȘTEAN" la prima ediție;
- Ziua câmpului la lotul demonstrativ din s.Mărăndeni;
- Cetățenii îndemnați să se implice activ la guvernarea locală;

În program:
- Elevii gimnaziului ,,Grigore Vieru” din s.Sărata Veche, în vizită de lucru la postul raional de radio;
- Tabăra de odihnă ,,Romantica” mâine începe un nou tur;
- Condițiile de acordare a subvențiilor pot fi revizuite;

În program:
- Rezultatele examenului la Centrul de bacalaureat de la liceul ,,Mihai Eminescu”din orașul Fălești;
- Bănci noi și tablete pentru elevii din clasa a întâi;
- Un nou lot de căpșuni din RM, interzis în Rusia;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com