În program:
- De astăzi cresc pensiile;
- CR pentru protecția copulului: probleme și soluții;
- Grădinița nr.6 or.Fălești se încălzește cu resurse regenerabile - reportaj;

În program:
- Un nou exod al migrației din R.Moldova;
- Autoevaluarea sistemului de protecție și educație a copilului;
- Activități întru susținerea tinerilor cu dizabilități - reportaj;

În program:
- Locuitorii din s.Catranîc vor avea acces la gaze naturale - reportaj;
- Reconstrucția apeductului din Fălești continuî;
- Seminar regional cu femeiele de afaceri;
- Vin înghețurile - informează meteorologii;

În program:
- Reprezentanții ANSA în vizită la Fălești;
- Satul Catranîc la 400 de ani - reportaj;
- Ziua Națională de înverzire a plaiului;

În program:
- Suspendarea unor rute suburbane;
- Micșorarea numărului de animale la sate;
- Muzeul satului Catranîc;
- Duminică trecem la ora de iarnă;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com