În program:
- Săptămâna națională a Voluntariatului 2018;
- Acțiuni de prevenire și răspândire a pestei porcine africane;
- În fondul forestier încep tăierile masei lemnoase;

În program:
- Persoanele în etate - făclie luminoasă a neamului - reportaj;
- Ultima etapă de valorizare a pensiilor;
- Vizita de lucru în primăria Chetriș;

În program:
- Ajutorul social să-l primească cei care îl merită(s.Călinești);
- Servicii sociale pentru persoanele în etate și cu disabilități;
- Aplicarea taxelor pentru poluarea mediului;

În program:
- Rezultatele concursului de pregătire a instituțiilor pentru noul an de studii și a sezonului estival 2018;
- Renovarea casei de cultură din s.Călinești;
- Campanie de prevenire a cazurilor de intoxicație cu dioxid de carbon;

În program:
- Ședința ordinară a CR Fălești;
- Cu grijă față de oamenii în etate (s.Călinești);
- Tragedie în apropiere de s.Hiliuți;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com