Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   

În program:
- Istorii de succes în asistența socială;
- Consultanți locali ACSA în ajutorul fermierilor;
- Aplicarea noilor tehnologii - garanția succesului - interviu cu Vasile Antonciuc;

În program:
- Secvențe sonore de la sărbătoarea raională Ziua Agricultorului;
- Totalurile la recoltarea cerealelor și culturilor tîrzii;

În program:
- Ziua Agricultorului- motiv de sărbătoare pentru autorități.Ediție specială;

În program:
- Crearea imaginii pozitive a pedagogului prin realizarea unui demers
educațional de calitate;

- Invitație la sărbătoare" Închinare la străbuni";
- Alte știri;

În program:
- Formul tinerilor din raionul Fălești,2016 dedicat zilei Naționale
a Tineretului-interviu;

- Inspectoratul de Poliție comunică;
- Alte știri;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –   , mobil: 

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com