Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   

În program:
- Orașul meu,cu umeri albi curați - Campania de salubrizare sondaj;
- Activitatea Euroregiunii Siret-Prut-Nistru;
- Moldova va cumpăra energie electrică mai ieftină
- Polița medicală va fi achitată în mărime integrală;

În program:
- Ziua Salvatorului – reportaj;
- Tentativă de suicid la Făleşti;
- Disciplinele opţionale solicitate de elevi – sondaj
- Campanie de caritate – Feţe luminate de sărbători;

În program:
- Viceministrul de Interne în vizită de lucru la Fălești;
- Ziua profesională a contabilului;
- Sărbătoarea teatrală pentru elevii ciclului primar consactrată
scriitorului Spridon Vangheli omagiat la 85 de ani;

În program:
- Un uou proiect:"Metodologia de evaluare internă a cadrelor didactice",
 interviu cu P.Chiruța, DGE;

- Ziua ușilor deschise la L.T. M.Eminescu Făleștii;
- Comperiții de turism pedestru - reporta;

În program:
- În R.Moldova locuiesc aproape 3 mln. de oameni;
- Concursul tinerilor instrumentiști;
- Cu multă grujă față de beneficiari - reportaj de la CSS "Pentru Voi" or.Fălești;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –   , mobil: 

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com