Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   

În program:
- Or.Fălești va fi asigurat cu apă potabilă din râul Prut;
- Edificiile școlare în preajma lui 1 septembrie;
- Pregătiri intense pentru aniversarea a 400 de ani a s.Catranîc;

În program:
- Independența - simbolul statorniciei și demnității noastre - reportaj;

În program:
- Inaugurarea plăcii comemorative "Gheorghe Vrabie"- reportaj;
- Ziua Independenței R.Moldova la Fălești - reportaj;

În program:
- Vizitele în teritoriu sunt de folos;
- Ziua mondială de luptă împotriva hepatitei;
- Studierea experienței avansate la bibliotecile din SUA;
- Școala de meserii nr.3 din Bălți cu filială la Fălești așteaptă abiturienți;

În program:
- Multe probleme pot fi soluționate în teritoriu (comuna Risipeni)i;
- Instruirea tutorilor. Cum comunicăm cu copilul;
- Multitudinea de tipuri de servicii sociale la Centrul "Pentru Voi", or. Fălești;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –   , mobil: 

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com