În program:
- Ziua internațională de luptă împotriva fascismului și antisemitismului;
- Asistența socială comunitară: probleme și realizări (c.Pînzăreni);
- Gimnaziul din Catranîc - câștigător a mai multor proiecte;

În program:
- Apa din fântâni nu corespunde parametrilor de calitate;
- Probleme abordate de cetățenii c.Pînzăreni - reportaj;
- Educația incluzivă - noi metode de lucru;

În program:
- Festivalul internațional "moștenite din străbuni", ediția a 3-a,
etapa finală, c.Bilca, j.Suceava, România - ediție specială;

În program:
- Vizita de lucru în primăria c.Pînzăreni;
- Realizările în proiectul "Familie puternică pentru fiecare copil";
- Alimentația copiilor rămâne un obiectiv prioritar;

În program:
- Crearea Grupului de Acțiune Locală - reportaj;
- Sărbătoarea "Bogățiile toamnei"- reportaj, grădinița nr.6 or.Fălești;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com