În program:
- R.Moldova va semna cu România un acord privind cooperarea în domeniul turismului;
- Organizarea și desfășurarea olimpiadelor școlare la nivel raional;
- Experiențe educaționale non-formale (L.T."I.Creangă" Fălești;

În program:
- Electorala 2019;
- Schimb de bune practici în primăria din satul Călinești;
- Reușitele Orchestrei ,,Câmpia” din s.Scumpia;

În program:
- Rețeaua Națională pentru Dezvoltare Rurală din Moldova își continuă activitatea;
- Livada de nuci - afacere profitabilă (istorie de succes a lui Alexandru Prodan);
- Ora publică la l.engleză cu Elena Cibotaru-Balan;

În program:
- Electorala - 2019;
- O nouă viață pentru Casa de Cultură din Risipeni;
- AO "Cutezătorul" la ora bilanțului;

În program:
- Electorala 2019;
- Ora publică la istorie, realizată de valeriu Șoldan;
- Turneul la șah ,,Turnul Alb” etapa raională;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –  Marina Chiruţa , mobil: 068115348

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com