Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Luni, 5 martie current, în sala de ședințe a Consiliului raional au  avut loc consultările publice la proiectul de decizie privind executarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Făleşti 2013-2020 în anul 2017.

 Șefii de secții și direcții ale Consiliului raional, conducătorii instituțiilor medicale au adus la cunoștința publicului principalele activități realizate pe parcursul anului 2017, unele statistici, domeniile în care s-au înregistrat performanțe și  asupra cărora e nevoie de lucrat. Publicul prezent în sală a fost cointeresat de informația prezentată de către raportori. În cadrul dezbaterilor au fost aduse unele propuneri, care urmează a fi înregistrate într-un proces verbal.

Galerie foto

 Consiliul raional Făleşti organizează consultări publice la proiectul de decizie:
 Cu privire la executarea strategiei de dezvoltare socio-economică a raionului Făleşti 2013-2020 în anul 2017. 

 Raportor: Şefii secţiilor/direcţiilor.

 Audierile publice privind dezbaterile proiectului de decizie vor avea loc: Luni, 05 martie 2018, orele 9.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti.

 Părţi interesate: consilieri raionali, primarii oraşului, satelor şi comunelor raionului,  angajaţii subdiviziunilor Consiliului raional,  managerii instituţiilor de învăţământ,  mass-media şi cetăţenii care nu sunt indiferenţi de problemele raionului.

  În sala de ședințe a Consiliului raional, la 11 decembrie curent au avut loc audierile publice la care a fost prezentat proiectul bugetului raional pentru anul 2018. Primarii, consilierii raionali, managerii instituțiilor de învățământ pezenți în sală au adus propuneri , care ulterior urmează a fi examinate de către consilierii raionali  în cadrul ședinței comisiilor de specialitate.

Galerie foto

A V I Z
Consiliul raional Făleşti organizează consultări publice
la proiectele de decizie:

 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru  anul 2018 în prima lectură.
 Cu privire la aprobarea bugetului raional pentru  anul 2018 în a doua lectură. 

 Raportor: Doamna Janna Cojocari, şef Direcţia Generală Finanţe şi Economie.

 Audierile publice privind dezbaterile proiectelor de decizii vor avea : La data de  11 decembrie 2017,
orele 11.00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti. 

 Se anunță despre inițierea elaborării bugetului raionului Fălești pentru anul 2018

 Cetățenii, asociațiile constituite în corespundere cu legea, alte părți interesate în procesul de elaborare a proiectelor de decizii pot prezenta propuneri și recomandări la proiectul de decizie până la data de 8 decembrie 2017.

 La 22 decembrie curent au avut loc consultări publice privind aprobarea bugetului raional pentru anul 2017, la care au participat primarii raionului , consilieri raionali, managerii instituțiilor de învățămînt, agenți economici și societatea civilă.
 Proiectul bugetului a fost prezentat de către Dl Andrian Alerguș, șef adjunct al Direcției Generale Finanțe și Economie. Toate propunerile parvenite din sală au fost înregistrate într-un proces verbal și vor fi analizate la ședința ordinară a Consiliului raional.

  

 Mai multe fotografii

Joi, 22 decembrie orele 10:00, în sala de şedinţe a Consiliului raional Făleşti
vor avea loc audieri publice privind dezbaterea proiectului de decizie
" Cu privire la aprobarea bugetului raional pe anul 2017".