Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 23 decembrie curent, de către președintele raionului Domnul Sergiu Fîntîna, președintele Comisiei Situații Excepționale a fost convocată ședința Comisiei Situații Excepționale. În cadrul ședinței au fost examinate chestiunile privind pregătirea primăriilor, obiectelor și serviciilor către perioada rece a anului 2021-2022, respectarea normelor de securitate antiincendiară pe teritoriul raionului Fălești.

 cse 23 12 2021 1 

  Totodată au fost prezentate totalurile activității la Protecția Civilă a raionului pentru anul 2021 și planificarea sarcinilor pentru anul 2022.  

  La finalul ședinței, pentru merite în procesul de organizare și pregătire a primăriilor și obiectelor la Protecția civilă în anul 2021, președintele raionului a înmînat diplome de onoare.

  Mai multe fotografii

  Astăzi, 28 octombrie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării celor mai stringente probleme apărute în domeniul educație, sănătate, social și energetic.

 
 
Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni:
1. Cu privire la consumul economic al resurselor energetice în raion.
Raportor – Sergiu Fîntîna, președintele raionului
Coraportori – Alexandr Severin, primarul orașului Fălești
Alexandr Arhipov, șeful oficiului raional Fălești al S.A „Red Nord”
Ion Rotaru, directorul Î.M. DPGCL,
Mihail Nanii, directorul filiala Fălești, S.A. „Balți Gaz”, ,
Mariana Osadța, șef al Direcția Generală Educație și Cultură

2. Cu privire la pregătirea către sezonul rece 2021 – 2022 a serviciilor și obiectelor de menire socială.
Raportori: Carolina Babii, directorul SRL „Energia”,
Oleg Paciurca, director al S.A„Drumuri – Bălți”, district Fălești,
Ion Rotari, director al Î.M DPGCL,
Mariana Osadța, șeful Direcției Generale Educație și Cultură

3. Cu privire la situația epidemiologică în raion și măsurile de prevenire și diminuare a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID – 19.
Raportor – Iurie Bobu, șef al IMSP „Centru de Sănătate Publică”

4. Cu privire la acordarea ajutorului material
Raportor – Fiodor Rudîc, specialist în protecție civilă

5. Cu privire la interzicerea scurgerii bazinelor acvatice.
Raportor – Vasile Grosu, șef al Inspectoratului Ecologic Fălești,
Valeriu Motelica , șef al Direcției Agricultură și Alimentație

   Domnul Sergiu FÎNTÎNA , Președintele raionului , președintele comisiei situații excepționale  a convocat într-o ședință membrii comisiei situații  excepționale la data de 12 august curent în scopul examinării celor mai urgente probleme cu care se confruntă cetățenii din raion.

cse 4 

             Ordinea de zi a ședinței a inclus 6 chestiuni :

 1. Cu privire la măsurile de diminuare a riscului de îmbolnăvire cu virusul COVID – 19 pe teritoriul raionului Fălești
  Raportor –Bobu Iurie, Șef al IMSP „Centrul de Sănătate publică”
  Coraportori – șefii IMSP„Centrul de Sănătate Fălești”, IMSP„Centrul de Sănătate Bocșa”, IMSP„Centrul de Sănătate Chetriș”, IMSP„Centrul de Sănătate Ciolacu Nou”, IMSP„Centrul de Sănătate Ișcălău”, IMSP„Centrul de Sănătate Glinjeni”, IMSP„Centru de Sănătate Mărăndeni”
 1. Cu privire la aprobarea actelor de constatare a pagubelor cauzate culturilor agricole de calamitățile naturale
  Raportor – Chirica Valentin, specialist principal, Direcția Agricultură și Alimentație
 1. Cu privire la executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr.1076 din 16.11.2010 „Cu privire la clasificarea situaţiilor excepţionale şi la modul de acumulare şi prezentare a informaţiilor în domeniul protecţiei populaţiei şi teritoriului în caz de situaţii excepţionale”.
  Raportori – Rudîc Fiodor, specialist, Secția Administrație publică
   Jîmbea Veaceslav, șef al Secției Situații Excepționale
 1. Cu privire la pregătirea formațiunilor medicale pentru aplicațiile tactice raionale la Protecția civilă
  Raportor – Fiodor Rudîc, specialist în protecție civilă
 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare Secției Situații Excepționale pentru dotarea unității de salvatori cu echipament de serviciu.
  Raportor - Jîmbea Veaceslav, șef al Secției Situații Excepționale
 1. Cu privire la reparația acoperișului gimnaziului din satul Taxobeni.
  Raportor – Parascan Mariana, directorul gimnaziului s.Taxobeni

Galerie foto

  Astăzi,  4 august curent , Domnul Sergiu FÎNTÎNA , Președintele raionului , președintele comisiei situații excepționale  a convocat într-o ședință membrii comisiei situații  excepționale.

Ordinea de zi a ședinței a inclus 4 chestiuni privind:

 • starea culturilor agricole afectate în urma calamităților natural,
 • repararea acoperișurilor gimnaziilor din satele Popovca și Taxobeni afectate de aversele de vânt din 2 august curent,
 • repararea drumului din satul Ciuluc afectat de ploile torențiale,
 • acordarea ajutorului material cetățenilor a căror case au fost afectate de calamitățile naturale.
 • cse-04-08-2021_1
 • cse-04-08-2021_2
 • cse-04-08-2021_3