Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

   Astăzi,  31 mai curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării a 5 chestiuni, cele mai stringente la moment:

 • IMG_0012
 • IMG_0016
 • IMG_0018

Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni:

 1. Cu privire la demolarea unei case de locuit din satul Obreja Veche
  Raportor: Constantin Bacalu, specialist al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri
 1. Cu privire la respectarea regulilor de securitate a cetățenilor în timpul odihnei în preajma bazinelor acvatice și asigurarea securității antiincendiare în taberele de odihnă pentru copii, în perioada estivală a anului 2022
  Raportor: Rudîc Fiodor, specialist al Secției Administrație publică
  Raportor: Nicolae Salamandîc, șef interimar al Serviciului Prevenție din cadrul Secției Situații Excepționale Fălești
 1. Cu privire la totalurile Bilunarului ecologic în primăriile raionului Fălești.
  Raportori: Veaceslav Fusu, vicepreședintele raionului
  Ursu Irina, inspector al Inspecției pentru Protecția Mediului Fălești
 1. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor a căror case au suferit de pe urma incendiilor
  Raportor: Rudîc Fiodor, specialist al Secției Administrație publică
 1. Cu privire la crearea comisiei privind monitorizarea, prevenirea, combaterea și distrugerea ambroziei pe teritoriul raionului.
  Raportor: Fusu Veaceslav, Vicepreședintele raionului Fălești.

  Astăzi,  28 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării a 5 chestiuni, cele mai stringente la moment.

 În cadrul ședinței au participat membrii comisiei situații excepționale și primarii orașului, satelor și comunelor.

cse 28 03 2022 2 cse 28 03 2022 1

Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni:

 1. Cu privire la îndeplinirea măsurilor privind securitatea antiincendiară pe teritoriul raionului Fălești în perioada primăvara – vară a anului 2022. 
  Raportor: Moșac Valentin, șef Unitate Salvatori și Pompieri Fălești
 1. Cu privire la elaborarea și aprobarea Planului comun de activitate a echipelor de pompieri din primăriile raionului Fălești, în scopul diminuării incendiilor/arderii vegetației uscate de pe teritoriul raionului.
  Raportor: Rudîc Fiodor, specialist al Secției Administrație publică
 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea Bilunarului ecologic în primăriile raionului Fălești.
  Raportor: Grosu Vasile, șef al Inspecției pentru Protecția Mediului Fălești
 1. Cu privire la pregătirea formațiunilor medicale a Protecției Civile pentru aplicațiile practice raionale.
  Raportor: Rudîc Fiodor, specialist al Secției Administrație publică
 1. Cu privire la plata sporului de compensare pentru munca prestată în condiții de risc sporit pentru sănătate în perioada stării de urgență.
  Raportor: Liliana Malachi, șef adjunct al Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

Mai multe fotografii

  Astăzi,  21 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării problemelor apărute la moment privind gestionarea crizei refugiaților din Ucraina  și măsurile de prevenire a incendiilor de vegetație uscată.

 21 03 2022 2

  Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni

 1. Cu privire la examinarea procesului verbal nr.2 din 17.03.2022 al ședinței Comisiei Situații Excepționale a primăriei satului Pîrlița.

Raportor: Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești.

 1. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare pentru reparația drumului de acces spre tabăra pentru refugiații din Ucraina, pe teritoriul administrativ al satului Pîrlița.

Raportor: Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești

 1. Cu privire la aprobarea regulamentului de activitate și a statelor de personal în cadrul Centrului de plasament temporar pentru refugiații din Ucraina, din orașul Fălești.

Raportor: Lilia Malachi, șef – adjunct al Direcției Generale Asistență Socială, 

Protecție a Familiei și Copilului.

 1. Cu privire la aprobarea graficului de activitate pentru conducătorii auto din cadrul Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, în zilele nelucrătoare.

Raportor: Lilia Malachi, șef – adjunct al Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

 1. Cu privire la diminuarea cazurilor de incendiu a vegetației uscate pe teritoriul raionului Fălești.

Raportor: Lilia Antoci, șef al Secției Situații Excepționale Fălești, Direcția Situații Excepționale , municipiul Bălți.

 1. Cu privire la identificarea locațiilor pasibile pentru amplasarea pe teritoriul raionului Fălești a taberelor pentru refugiații din Ucraina.

RaportorRaportor: Valentin Moșac, șef al unității Salvatori și Pompieri a Secției Situații Excepționale Fălești, Direcția Situații Excepționale , municipiul Bălți.

   Astăzi,  16 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării a celor mai stringente probleme apărute la moment privind gestionarea crizei refugiaților din Ucraina.

cse 16 03 2022

 Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni:

1. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare alocate de Guvernul Republicii Moldova în vederea gestionării crizei refugiaților din Ucraina, în conformitate cu Dispoziția nr.10 din 15.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
  Raportor: Tambur Veaceslav, vicepreședintele raionului, președintele comisiei pentru primirea și repartizarea refugiaților de pe teritoriul Ucrainei din cadrul Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești

2. Cu privire la examinarea demersului nr.95 din 15.03.2022 parvenit de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Direcția regională căutare – salvare nr.2 din cadrul Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova
  Raportor: Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești

3. Cu privire la repartizarea ajutorului material primit de către Consiliul raional Fălești din partea Asociației Obștești „Aici pentru tine”, pentru refugiații de pe teritoriul Ucrainei
  Raportor: Sergiu Fîntîna, președintele raionului Fălești, președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești

  Mai multe fotografii

În data de 27 februarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării chestiunii privind:

 • primirea și repartizarea refugiaților de pe teritoriul Ucrainei în raionul Fălești.

Membrii comisiei situații excepționale au fost informați despre situația creată pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv raionul Fălești în  urma declanșării conflictului armat  pe teritoriul Ucrainei. În legătură cu situația creată populația Ucrainei se refugiază masiv în Republica Moldova. În acest context,  refugiații sunt repartizați în toate raioanele din țară, inclusiv și în raionul Fălești. 

În cadrul comisiei Situații Excepționale s-a decis, pe lîngă comisia situații excepționale a raionului Fălești  s-a creat comisia pentru primirea și repartizarea refugiaților de pe teritoriul Ucrainei pe teritoriul raionului Fălești în următoarea componența: 

 • Tambur Veaceslav, Vicepreședintele raionului, Președintele comisiei;
 • Mărgineanu Oxana, secretar al Consiliului raional, secretar al comisiei;
 • Popovici Vitalie, șef a Inspectoratului de Poliție Fălești, membru al comisiei;
 • Ciobanu Emilia, șef a Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și         
 • Copilului, membru al comisiei;
 • Osadța Mariana, șef a Direcției Generale Educație și Cultură, membru al comisiei;
 • Bobu Iurii, medic coordonatot, Centrul de Sănătate Publică Bălți, subdiviziunea Fălești, membru al comisiei;
 • Galiț Oleg, Președintele Cooperativelor de Consum Fălești, membru al comisiei;
 • Cojocari Janna, șef a Direcției Generale Finanțe și Economie, membru al comisiei.
 • Buzinschi Ion, șef adjunct, Oficiul Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.
 • Cuschevici Constantin, Şef Secţie Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri

   Astăzi,  10 februarie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Sergiu FÎNTÎNA, președintele raionului, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării celor mai stringente probleme apărute la moment.

 

  Ordinea de zi a ședinței a inclus chestiuni:

 1. Cu privire la măsurile de profilaxie împotriva gripei aviare.
  Raportor: Cenușa Serghei, șef interimar al subdiviziunii teritoriale a Direcției Teritoriale Securitate Alimentară Fălești
 1. Cu privire la acordarea ajutorului material cetățenilor care au suferit în urma incendiilor.
  Raportor: Fiodor Rudîc, specialist în protecție civilă