Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

300La data de 24 martie curent, președintele comisiei Situații Excepționale, domnul Sergiu FÎNTÎNA, a convocat într-o ședință de urgență, membrii comisiei Situații Excepționale, la care au participat domnii Veaceslav FUSU, Mihai PRODAN și Veaceslav TAMBUR – vicepreședinți ai raionului, Nicolae CAZACU- șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, șefii secțiilor și direcțiilor din cadrul Consiliului raional, reprezentanții serviciilor desconcentrate în teritoriu și reprezentanți ai instituțiilor medico-sanitare publice din raion.

    În cadrul  ședinței au fost examinate chestiuni privind: 

*întreprinderea măsurilor de protecție și profilaxie împotriva virusului COVID-19;

*desfășurarea ședințelor comisiilor Situații Excepționale din cadrul primăriilor satelor și comunelor;

*propuneri privind procurarea utilajului medical în perioada pandemiei;

*ieșirea în teritoriu a grupelor de monitorizare a situației epidemiologice în toate localitățile raionului;

Cu referire la chestiunea privind procurarea utilajului medical în perioada pandemiei, membrii comisiei au votat unanim pentru alocarea mijloacelor financiare în sumă de peste 1 mln de lei. 

La moment, în cadrul IMSP ,,Spitalul raional Fălești”,  sunt necesare 3 dispozitive medicale: ventilator pentru respirație mecanică, mașină pentru anestezie și monitor medical, în scopul acordării primului ajutor în caz de infectare cu virusul COVID-19.

O altă măsură în cadrul ședinței a fost de a stopa transportul public în localitățile: Făleștii Noi, Călugăr, Albinețul Vechi și Scumpia. 

Galerie foto