Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

     La 29 martie curent, membrii comisiei raionale de sănătate publică s-au întrunit într-o ședință extraordinară pentru a examina chestiuni cu privire la :

  • Prevederile Hotărârii nr. 53 din 16 martie 2021 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică privind măsurile  de prevenire și control al infecției COVID -19.
  • Revizuirea Hotărârii nr. 14 din 26 martie 2021 a Comisiei raionale de sănătate publică.

Astăzi, 15 martie în incinta Consiliului raional Fălești a avut loc ședința Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică Fălești la care au fost discutate chestiuni privind:

  • situația epidemiologică prin infectarea cu COVID – 19 în raionul Fălești;
  • organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ general și extrașcolar din raion;
  • situația epidemiologică prin infecția cu COVID – 19 în instituțiile de prestare a serviciilor sociale din raionul Fălești.

 

Astfel, comisia a hotărât organizarea procesului educațional în instituțiile de învățământ general din raion în dependență de gradul de alertă atribuit localității, iar în instituțiile extrașcolare de a desfășura procesul educațional la distanță.

Hotărîrea Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică, lista instituțiilor de învățământ din raion cu indicarea gradului de alertă atribuit localității se anexează.


Hotărârea nr.50 din 12.03.2021 - Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică

  Ieri, 21 februarie, de către vicepreședintele raionului domnul Veaceslav FUSU, a fost convocată ședința Comisiei raionale extraordinare de sănătate publică la care au participat toți membrii comisiei. În cadrul ședinței s-a discutat despre măsurile de sănătate publică expuse în Hotărîrea nr.46 din 20.02.2021 a Comisiei  naționale extraordinare de sănătate publică. Reieșind din necesitatea sporirii nivelului de respectare a măsurilor de prevenire a răspândirii infecției COVID – 19, comisia a adoptat măsurile de rigoare (hotărârea comisiei se anexează).