Comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional Fălești

Economie, Finanțe și Buget
1 Pleşca Eduard  
2 Dedov Boris  
3 Fîntînă Sergiu  
4 Gurduza Tatiana  
5 Babii Viorel  
6 Curciuc Denis  
7 Sacara Liubomir  
Agricultură. industrie, comerț, ecologie și privatizare
1 Bairamculov Leonid  
2 Frunza Ala  
3 Hîncu Mihail  
4 Balan Petru  
5 Jîmbea Veceslav  
6 Lîsîi Grigore  
7 Postovanu Vasile  
Probleme sociale, învăţămînt, ocrotirea sănătății, cultură, tineret și sport
1 Spînu Dumitru  
2 Severin Alexandr  
3 Pascari Tudor  
4 Osadţa Mariana  
5 Bazilevschi Larisa  
6 Bejenaru Stelian  
7 Pădure Svetlana  
Construcţie, arhitectură, energetică, gospodărie comunală, amenajarea teritoriilor,
drumuri și transport
1 Tambur Veaceslav  
2 Sîncu Mihail  
3 Savva Ion  
4 Bagrin Vasile  
5 Zalevschi Victor  
6 Olaru Mihai  
7 Balica Eduard  
Etică, ordine publică şi drept
1 Bordeniuc Iurii  
2 Guţu Adela  
3 Tambur Pavel  
4 Cireş Vasile  
5 Voloşin Vladimir.