Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  În  raionul Fălești a luat start implementarea unui nou proiect pentru cetăţeni.   Începând cu 2 ianuarie curent, Asociația Obștească „CUTEZĂTORUL”, în parteneriat cu Consiliul raional Fălești, primăriile orașului Fălești, comunei Albinețul Vechi şi Taxobeni, au început implementarea proiectului “Împreună pentru buna guvernare si bugetare participativă”.

  Acest proiect este  finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de organizaţiile Parteneriatul European pentru Democrație (EPD), ALDA - Asociația Europeană pentru Democrație Locală și organizația neguvernamentală cehă People in Need.

  Una din primele activităţi este crearea parteneriatelor de lungă durata între aplicantul proiectului, Consiliul raional Fălești, primăriile comunei Albineţul Vechi și Taxobeni.

  • 11-01_3
  • 11-01_4
  • 11-01_5

  În acest context, la10 ianuarie curent, preşedintele raionului Fălești, domnul Sergiu Fîntîna, a semnat contractul de cooperare cu AO „CUTEZĂTORUL” privind participarea activă la implementarea proiectului respectiv, ce are ca scop contribuirea la dezvoltarea instituţională si consolidarea capacităţilor organizaţiilor societăţii civile si administraţiei publice locale. În cadrul proiectului se vor desfășura mai multe activităţi și mecanisme de responsabilizare socială privind bugetarea participativă. Contracte similare au fost semnate și cu primăriile oraşului Făleşti si  a comunei Taxobeni.

  Reprezentanţii Consiliului raional vor participa la instruirile organizate în cadrul proiectului, conferinţele de lansare si finalizare, vor promova activităţile lui pe pagina web și de Facebook a instituţiei, ziarul „Patria Mea” și Postul de radio „ Eco FM Fălești ”, va pune la dispoziţie sala de ședinţe pentru desfășurarea unor activităţi din cadrul proiectului.

  Împreună cu aplicantul proiectului vom organiza o vizită de studiu la Consiliul Judetean Iaşi si primăria comunei Miroslava din județul Iași, pentru 20 de reprezentanţi ai APL de nivelul I, II și societăţii civile din raionul Făleşti.  

  Primăria oraşului Făleşti în cadrul proiectului respectiv vor susţine inițiativa unui grup de tineri vor confecţiona si instala în centrul urbei „Indicatorul 0 al oraşului Făleşti”, contribuind cu 80 mii lei.

  Pentru primăriile Albineţul Vechi și Taxobeni vor fi procurate și instalate echipamente pentru transmiterea online a ședințelor consiliilor locale, ce vor asigura un acces mai adecvat al cetăţenilor la informaţiile privind activitatea consiliilor respective.

  Proiectul “Împreună pentru buna guvernare și bugetare participativă” are o valoare de 25 mii de euro și va fi implementat pe o perioadă de 14 luni. 

Mai multe fotografii