Săptămâna trecuta în municipiul Chișinău s-a desfășurat Conferința de închidere a proiectului „Pas cu pas spre colectarea separata a deșeurilor solide”, la care au participat peste 40  de reprezentanți ai donatorului, partenerilor de proiect, APL de nivelul I si II, instituțiilor publice, societății civile, fermierilor, mass-media din Republica Moldova si Ucraina.

 Participanții au fost salutați de către Tatiana Udrea, reprezentantul Secretariatului Tehnic al Programului EaPTC Moldova-Ucraina si Victor Cimpoieș, managerul proiectului.

 La Conferință au fost prezentate rapoartele privind etapele derulării proiectului, rezultatele obținute, sistemele de colectare separată a deșeurilor utilizate în țările Uniunii Europene și sinteza celor două Studii privind selectarea metodelor eficiente de colectare separată a deșeurilor solide în mediul rural al Republicii Moldova și orașul  Novoselitsa, regiunea Cernăuți, Ucraina,  prezentate de Victor Cimpoies, managerul proiectului, Artem Yakimets, coordonatorul proiectului în Novoselitsa, Gabriela Capcelea, coordonator Relații Publice, REC Moldova, Victor Cotruta, expert în managementul deșeurilor solide, Centrul Regional de  Mediu din  Molodova.

 Cu comunicări utile au venit Alexandru Fusa, expert tehnic al AO „CUTEZATORUL”, Svetlana Skrykuleak, specialist relații publice, O.O. Agenția de Dezvoltare  Economica si Colaborare Transfrontaliera din Novoselitsa, care au vorbit despre mersul implementării proiectului, realizarea campaniei informaționale a proiectului și asigurarea vizibilității acestuia.

 Primarii orașului Novoselitsa Maria Nicorici și comunei Sarata Veche Maria Galiț au vorbit despre activitățile implementate si impactul proiectului asupra localităților pe care le administrează, iar reprezentanții operatorilor de salubritate au prezentat situația privind colectarea deșeurilor în zonele de implementare ale proiectului, raionul Fălești  și orașul Novoselitsa.  

 S-au implicat în discuții și invitații la eveniment din diferite regiuni ale Republicii Moldova, concluzionând ca metoda de colectare separata a deșeurilor solide selectata de către populația localităților Sarata Veche și Noua Sulița este una exemplu, ce ar putea fi aplicat și în alte localități rurale din Moldova si Ucraina.

 La finalul conferinței, ce s-a desfășurat în sala de conferințe a hotelului Vila Verde,   partenerii proiectului au prezentat concluziile, lecțiile învățate și recomandările pentru asigurarea sustenabilității proiectului.

 Proiectul a fost implementat de Consiliul raional Fălești in parteneriat cu Consiliul local Novoselitsa, REC Moldova, AO ”CUTEZATORUL” din or. Fălești si OO ”Agenția de Dezvoltare Economica si Colaborare Transfrontaliera din Novoselitsa” și co-finantat de Uniunea Europeana, prin Programul de Cooperare Teritoriala in cadrul Parteneriatului Estic Moldova-Ucraina.

Galerie foto