Astăzi, 6 iunie curent in sala de ședințe a Consiliului Raional Fălești s-a desfășurat cea de-a doua ședință a Comisiei Regionale Sectoriale în sectorul Managementului Deșeurilor Solide din Regiunea de Dezvoltare Nord.  Ședința a fost organizată de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord si GIZ  Germania.

 Ședința a fost deschisa si prezidată de către domnul Victor Cimpoieș, copreședintele Comisiei Regionale Sectoriale in domeniul managementului deșeurilor solide a Consiliului Regional de Dezvoltare Nord, directorul  Centrului de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană. Cu cuvinte de salut au venit doamna Svetlana Bolocan, șefa Direcției „Gestionarea deseurilor” la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării regionale si Mediului si domnul Denis Parea, consultant superior, GIZ.

Doamna Tamara Guvir, expert, GIZ, a prezentat raportul privind statutul actual al sectorului managementului deșeurilor solide și prioritățile în amenajarea depozitelor temporare selectate din gunoiștile existente, iar consultantul regional GIZ domnul Vlad Ghițu a prezentat studiul de caz în sectorul managementului deșeurilor solide – situația privind colectarea și evacuarea deșeurilor în municipiul Bălți.

 Un interes sporit a avut si comunicarea doamnei Irina Ursu, inspector superior de mediu la Inspecția ecologica Falesti „Procedurile de aplicare a sancțiunilor în sectorul managementului deșeurilor solide”.

 Activ s-au inclus in discuții Dna Svetlana Bolocan, Denis Parea, Constantin Bacalu, Irina Ursu si alții. Ședința s-a încheiat cu prezentarea și aprobarea Planului de activitate al Comisiei Regionale Sectoriale în domeniul Managementului Deșeurilor Solide pentru semestrul II al anului 2018.  

 La ședință a participat si luat cuvântul Svetlana Bolocan, șefa Direcției „Gestionarea deșeurilor” la Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale si Mediului doamna Svetlana Bolocan.  

Galerie foto