Recent în satul Glingeni a fost organizata o masa rotunda cu genericul “Sporirea nivelului de informare si cultura ecologica a consumatorilor privind consumul de produse alimentare ecologice”. La ea au participat 25 de reprezentanti ai consumatorilor de produse ecologice, fermierilor, antreprenorilor şi producătorilor agricoli din raionul, Directiei raionale pentru Siguranta Alimentelor, Direcţiei Generale Educatie, Inspecţiei Ecologice, ONG-urilor de mediu, mass-media din 5 localiatăţi rurale.
 Rapoartele „Pentru o agricultura competitiva, produse alimentare ecologice, calitative si consumatori informatii” si „Rolul societății civile in promovarea agriculturii ecologice si sensibilizării consumatorilor” au fost prezentate expertii Victor Cimpoieş şi Alexandru Fusa.
 Cu o comunicare utila şi interesantă a venit domnul Vasile Cireş, fermier ecologic din satul Logofteni care şi-a împartăşit experienţa si pasii pe care i-a intreprins pina la obtinerea productiei ecologice certificate. Numai in anul 2016 cifra de afaceri a ajuns la 5 milioane de lei. Intreprinderea comercializeaza cascaval si produse lactate certificate. Tot în anul precedent a comercializat griu ecologic in Franta, floarea soarelui- în Bulgaria. În prezent, productia ecologica se vinde la 3 magazine si puncte comerciale din municpiul Chisinau, 2 din Bălţi si 1 la piaţa din orasul Făleşti.

 La 1 februarie curent în municipiul Chişinău a avut loc ceremonia de semnare a contractelor de implemntare a proiectelor în cadrul Programului operaţional comun Republica Moldova-Ucraina. Din partea Consiliului raional Făleşti, aplicant al proiectului "Pas cu pas pentru colectarea separartă a deşeurilor solide", finanţat de Uniunea Europeană, contractul a fost semnat de preşedintele raionului Făleşti Iraida Bînzari.
 Cererea de finanţare, elaborată cu doi ani în urmă şi depusă la 14 iulie 2015 va fi implementată pe o perioadă de 18 luni, avînd o valoare toatală de 299 112 mii Euro. Proiectul respectiv este implementat de către Consiliul raional Făleşti în parteneriat cu primăria oraşului Novoselitsea, Ucraina, Centrul Regional de Mediu din Moldova, Asociaţia Obştească „CUTEZĂTORUL” şi Asociaţia Obştească „Agenţia Economică din Novoselitsea de Dezvoltare şi Cooperare Transfrontalieră”, Ucraina. Autoritatea comuna de management în cadrul acestui program va fi Agenţia de Cooperare Internaţională a Germaniei cu sediul la Chişinău (GIZ). Scopul şi obiectivele proiectului "Pas cu pas pentru colectarea separartă a deşeurilor solide" au reieşit din rezultatele proiectului precedent „Îmbunătăţirea transfrontalieră a gestionării deseurilor municipale din Republica Moldova, Romania şi Ucraina”, în cadrul căruia a fost dezvoltată infrastructura în domeniul managementului deşeurilor din oraşul Făleşti şi 10 localităţi rurale. Proiectul respectiv va dezvolta soluţii pe termen lung pentru colectarea, gestionarea şi reciclarea deşeurilor, orientate spre micşorarea volumului de deşeuri în zonele rurale din Făleşti şi Novoselitsea, creşterea nivelului de conştientizare şi implicare a publicului la gestionarea deşeurilor.
 În acest scop, va fi selectată o localitate rurală, unde va fi testată o nouă modalitate de selectare a deşeurilor cu participarea nemijlocită a locuitorilor. Va fi organizat sondajul de opinie publică cu intervievarea a peste 2000 de cetăţeni, procurate şi distribuite locuitorilor containere pentru colectarea deşeurilor, editate şi distribuite pliante şi postere informative, o broşură privind colectarea separată a deşeurilor, desfăşurate o serie de seminare, mese rotunde, întîlniri cu cetăţenii din ambele ţări implicate în proiect.
Mai multe fotografii

 În rezultatul implementării proiectului „Transagropolis-Transfrontalier Agribusiness Suport”, finanțat de Uniunea Europeana, la care Consiliul raional Fălești este partener, în comuna Lețcani, județul Iași, a fost construit un parc agroindustrial în care sunt disponibile spatii de birouri/comerciale, pentru închirierea cărora se anunță licitație deschisă cu strigare.

anunțul de participare la licitația deschisă cu strigare pentru închirierea spațiilor:

 CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, cu sediul Iaşi, Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfanţ nr.69, organizează în data de 10.11.2016, ora 10,00 licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor de depozitare în condiţii obişnuite şi de climatizare, închirierea spaţiilor de birouri/comerciale din cadrul parcului agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT din sat Leţcani, comuna Leţcani, judeţul Iaşi.

 Documentaţia pentru licitaţie poate fi descărcată de pe site-ul Consiliului Judeţean Iaşi www.icc.ro.
 Licitaţia va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Iaşi, Sala Europa, înscrieri până în data de 08.
11.2016, ora 10.00.
 Relaţii suplimentare la telefon 0232/235100, interior 187.
 Spaţiile supuse licitaţiei publice cu strigare au următoarele caracteristici:

Pe data de 14 octombrie curent în sala de ședințe a primăriei orașului Fălești, Centrul de Cooperare Transfrontalieră, Integrare Europeană și Atragerea Investițiilor în colaborare cu Asociația Obștească „CUTEZATORUL” a organizat și desfășurat seminarul cu tema “Atragerea investițiilor regionale, naționale și europene- premiză pentru dezvoltarea social economică rurală”.

La eveniment au participat peste 20 de reprezentanți ai primariilor, societății civile și fermierilor și antreprenorilor agricoli din raionul Fălești.

Participanți la seminar au audiat raportul „Crearea parteneriatelor APL-bussines-ONG în scopul atragerii investițiilor din programele naționale, regionale și transfrontaliere”, finanțate de Uniunea Europenă, alți donatori din țara și străinătate,  prezentat de directorul Centrului pentru Cooperare Transfrontalieră, Integrare Europeană, Atragere a Investițiilor Victor Cimpoieș și Programul Operațional Comun Romania-Republica Moldova 2014-2020, care v-a fi lansat în semestrul doi al anului 2016. Obiectivul general al Programului este de a spori dezvoltarea social economică şi de a îmbunătăţi calitatea vieţii oamenilor din zona vizată de program prin investiţii comune în educaţie, dezvoltare economică, cultură, infrastructură şi sănătate, asigurând în acelaşi timp siguranţă şi securitatea cetăţenilor din cele două ţări.       Pentru a fi eligibil pentru finanţare în cadrul Programului, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele 3 criterii: eligibilitatea solicitantului, eligibilitatea activităţilor şi eligibilitatea cheltuielilor. Proiectul trebuie să fie comun, să includă parteneri din ambele state, să aibă impact transfrontalier direct si să fie implementat în aria programului (Republica Moldova-întreg teritoriul, Romania-județele Botoșani, Iași, Vaslui și Galași).

La 07 septembrie curent, Centrul de Drept și Inițiative Democratice din Moldova au desfășurat în incinta Consiliului raional Fălești un seminar de informare privind “Accesul Autorităților Locale din Republica Moldova la Fondurile Europene, Managementul Accesării Fondurilor Disponibile, noutăți de finanțare pentru APL din Republica Moldova”. La seminar au participat reprezentanții administrațiilor publice locale de nivelul I si II din raionul.

În cadrul seminarului reprezentanții APL au primit informația privind asistența Uniunii Europene acordată Republica Moldova, documentarea și pregătirea elaborării unui proiect, identificare nevoilor pentru dezvoltarea proiectului stabilirea eligibilității ideii de proiect pentru programele transfrontaliere (Romania-Republica Moldova și Marea Neagră).

Totodată reprezentanții Centrului de Drept și Inițiative Democratice au avut o întrevedere cu Dna Iraida Bînzari, președintele raionului la care s-a discutat posibilitatea creării unui parteneriat la nivelul zonei de Nord al Republicii Moldova cu Instituția Prefecturii Județului Iași, Romania. Parteneriatul are ca scop cooperarea la nivel economic, cultural și social, pentru atragerea eventualilor investitori externi din spațiul european și accesarea fondurilor UE cît și fondurilor directe disponibile prin intermediul mecanismelor de finanțare existente în România.

Mai multe fotografii