Fiind în plin sezon estival, în perioada 01-04 august, un grup de copii talentați din raionul Fălești în număr de 34 persoane care fac parte din proiectul „Ouverture” au petrecut câteva zile pe plaja din Zatoka, Ucraina. Copiii au fost cazați la baza de odihnă ,,Gornîi Orel”, aproape de mare, într-o zonă liniștită. 
Sejurul a fost gratuit, costurile fiind suportate de către un sponsor din mun.Chișinău. Câțiva angajați ai Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului i-au însoţit pe copii, aceștia au declarat că nu pot cuprinde în cuvinte fericirea copiilor care au văzut pentru prima dată marea.
Adresăm mulţumiri partenerului, care a contribuit la organizarea cu succes a acestei vacanțe de neuitat.

Galerie foto

 La 25 iulie curent, în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.
Ședința a avut următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire  la  examinarea  dosarelor solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna august, la  cantina  de  ajutor  social,  Bocani . 

 2. Cu privire  la  examinarea  dosarelor solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna august  la  cantina  de  ajutor  social  Izvoare.

 3. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu gratuit.

 4. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților  serviciului „Respiro”.

 5. Cu privire  la  monitorizarea  cazurilor  beneficiarilor  serviciului  de  plasament  la  CSS „Pentru Voi”.

 Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să ameliorioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion. Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

Galerie foto

La data de 25 iulie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 18 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.

Au fost examinat 4 cazuri de plasament planificat și 14 cazuri cu privire la acordarea ajutorului bănesc pentru o familii cu mai mulți copii. în scopul ameliorării problemelor existente.
Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma votării, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.

Galerie foto

 Recent în incinta primăriei din s. Horeşti avut loc un seminar informativ organizat de către asistentul social comunitar, Dna Ala Guiban.

 Seminarul a avut drept scop informarea comunităţii cu privire la serviciile sociale prestate de Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti: Serviciile sociale-Respiro, Echipa Mobilă, Asistenţa Personală, Îngrijirea la domiciliu, Centru pentru persoane solitare,  foi balneosanatorial, ortopedie.

 De asemenea, cei prezenţi au fost familiarizaţi de către specialiști din cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului asupra condiţiilor de  acordare a ajutorului material şi a prestaţiilor sociale – transport .

Galerie foto

 La data de 29 iunie, în incinta  primăriei comunei Albinețul Vechi, s-a desfășurat un atelier de lucru cu tematica „Serviciul social de îngrijire la domiciliu şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate”.  La activitate au fost prezenți specialiști din cadrul  primăriei Navîrneţ, Pînzăreni,Musteaţa,Pruteni, Ilenuţa cît și unii beneficiari din localitate. Şeful  serviciului îngrijire socială la domiciliu, doamna Nina Coman, în conlucrare cu asistentul social comunitar, Inga Paladi, au comunicat celor prezenţi  despre formele de îngrijire oferite în cadrul Serviciului şi drepturile  beneficiarilor .

 Cei prezenţi  și-au exprimat unele idei privind  îmbunătățirea  calității vieții peroanelor în etate și cu dizabilități  apelând la ajutorul unor servicii sociale, care urmează a fi implementate în practică.