La data de 22 mai curent, la Chișinău, Centrul de Asistență juridică pentru Persoanele cu Dizabilități (CAJPD) a organizat conferința de presă „Implementarea Art.12„Egalitatea în fața legii” a Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități de către Republica Moldova”.

 Obiectivele din cadrul proiectului s-au axat pe două domenii strategice: asigurarea accesului la asistența juridică primară pentru persoanele cu dizabilități și aducerea unei schimbări pozitive a mediului înconjurător pentru aceste persoane, inclusiv prin accesibilizarea la diferite instituții, obiecte de menire socială, instituții educaționale. Pentru realizarea campaniilor de advocacy la nivel local au fost implicați 15 promotori din șase regiuni din Moldova: Ungheni, Fălești, Orhei, Cantemir, Comrat și Ceadîr-Lunga.

 La data de 16 mai curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

 Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 18  cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport pentru depăşirea situaţiilor care pot duce la separarea copilului de părinţi.

 Principalele obiective ale ședinței s-au axat pe acordarea ajutorului bănesc pentru 8 familii cu copii în scopul prevenirii separării copilului de familie şi pentru ameliorarea problemelor existente. Au fost examinate 2 cazuri de dezinstituţionalizare a copiilor din servicii de tip rezidenţial: reintegrarea copilului în societate; 2 cazuri cu privire la examinarea cazului de plasament planificat; 6 cazuri cu privire la încetarea plasamentului în serviciu tutela.

 Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma votării, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.

Galerie foto

 La  17 mai,  în incinta Centrului de asistenţă specializată şi formare continuă “Casa Speranţei” din or. Fălești a fost desfășurată masa rotundă cu tematica ” Familia - o școală a dragostei!”, la care au participat Asistenți Parentali Profesioniști, Părinți educatori ,Tutori/ Curatori și Potențiali adoptatori. Activitatea a fost organizată de către specialiști din cadrul  Centrului pentru Protecția Familiei și Copilului.

 Evenimentul a avut drept scop discuții cu părinți și viitori părinți privitor la importanța mediului familial în creșterea și dezvoltarea copilului. De asemenea au fost abordate subiecte ce țin de factorii ce influențează  educația unui copil în familie, valori ce stau la baza unei familii fericite și   factori determinați în formarea tinerei generații. În final, participanții au fost implicați în exerciții de socializare, care au făcut comunicarea și mai liberă și eficientă!

Galerie foto

 La 11 mai curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești s-a desfăşurat  şedinţă  lărgită a Consiliului  raional consultativ  al probaţiunii Făleşti cu tematica “Cooperarea intersectorială în profilaxia delicvenţei juvenile. Prevenirea  şi  combaterea  acestui  flagel” .

 Specialiștii s-au întrunit într-o ședință de analiză a practicilor  identificate în ceea ce privește prevenirea delincvenței juvenile și resocializarea copiilor în conflict cu legea.

 În cadrul activităţii  au  fost  valorificate practici pozitive în domeniul protecției copiilor aflate în cadrul sistemului de probațiune, detenție, precum și serviciile sociale de care beneficiază aceștia. Vizita de lucru a oferit oportunitatea discuțiilor cu specialiști relevanți din domeniul drepturilor copiilor din mai multe raioane  și a îmbinat schimburi de opinii și bune practici.

 În concluzii, a fost identificată necesitatea  consolidării eforturile tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului în prevenirea delicvenței juvenile, cît și dezvoltarea metodelor, programelor și serviciilor pentru diminuarea comportamentului deviant al copiilor.

Galerie foto

 Persoanele care beneficiază de ajutor social, dar sunt apte de muncă și nu sunt angajate în câmpul muncii vor fi obligate să muncească în folosul comunității. Lista celor care vor presta muncă în folosul societății va fi întocmită de asistenții sociali și va fi prezentată primarului.

 În acest context,  pe teritoriul comunei Logofteni, s-a desfășurat o activitate cu caracter informativ, organizată de către asistentul social comunitar în parteneriat cu administrația publică locală .La activitate au fost invitate persoanele cu statut de șomer , înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, cărora li s-a adus la cunoștință  planul de lucru în folosul comunității, aprobat de  consiliul local.

 Cei care vor refuza sa muncească vor fi lipsiți de ajutor social. Sub incidența acestei legi nu cad mamele care îngrijesc copiii, persoanele cu dizabilități, vârstnicii și persoanele cu probleme de sănătate.

Galerie foto