În scopul realizării unei activități cât mai eficiente, lucrătorul social are nevoie în activitatea sa de zi cu zi de o serie de cunoștințe, abilități de comunicare și relaționare, care devin esențiale în practica interpersonală a acestuia cu beneficiarii, familiile și grupurile sociale confruntate cu situații problematice.   În acest context, la 21 septembrie curent în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc un seminar de instruire pentru lucrătorii sociali din raion, organizat de către Direcţia Asistenţă Socială, Protecţia Familiei şi Copilului. Doamna Iraida BÎNZARI, preşedintele raionului, prezentă la  şedinţă, a remarcat rolul important al asistentului social în comunitate, remarcând că un specialist trebuie să fie echitabil şi corect la fiecare etapa de implementare a procedurilor de lucru.

 Evenimentul a avut drept scop formarea şi informarea lucrătorilor sociali. În activitatea zilnică se pune accent deosebit pe dezvoltarea și educarea principalului atribut al comunicării și anume ascultarea, pe acest element de comunicare al relațiilor interumane se realizează încurajarea interlocutorului, obținerea de informații, îmbunătățirea relațiilor cu oamenii și o mai bună înțelegere a lor. Moderatorii  au specificat cât de importantă este comunicarea informației beneficiarilor într-un mod adecvat capacității sale de înțelegere, reducând pe cât se poate folosirea terminologiei tehnice de strictă specialitate, precum și stabilirea unei relații de încredere prin schimb permanent de informații  într-un mod accesibil înțelegerii beneficiarului.

Galerie foto

scad

 La 19 septembrie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

 Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 23 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport. Au fost examinat 3 cazuri de plasament planificat; 1 caz de dezinstituționalizare a copiilor: reintegrarea copilului în societate; 4 cazuri cu privire la prezentarea raportului de revizuire anuală a competențelor profesionale ale asistentului parental profesionist; 15 cazuri cu privire la acordarea ajutorului bănesc pentru o familie cu mai mulţi copii în scopul ameliorării problemelor existente.

 Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii comisiei pe marginea acestora și în urma votării, membriis-au luat decizii în interesul superior al copiilor.

 La 5  septembrie curent  în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința  Serviciului Asistență Comunitară cu următoarea ordine de zi:

- Cu privire la rezultatele inspecţiilor planificate , în vederea acordării ajutorului social şi ajutorului pentru perioada rece;
- Cu privire la pregătirea dosarelor pentru Serviciul social de suport monetar adresat familiilor / persoanelor defavorizate;
- Cu privire la pregătirea dosarelor pentru Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii;
- Cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului de asistenţă specializată pentru familii cu copii cu necesităţi emoţionale special ProSperare s. Bocşa. Admiterea beneficiarilor. Formarea grupurilor de beneficiari pentru programele orientate. Interacţiunea cu Serviciul social de sprijin pentru familiile cu copii.

 Participanții  s-au implicat activ în discuție, aducând  exemple din activitatea zilnică, dar și propuneri  pentru îmbunătățirea mecanismului de cooperare intersectorială în scopul promovării  intereselor beneficiarilor.

Galerie foto

 La data de 22 august curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

 Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 33  cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport pentru depăşirea situaţiilor care pot duce la separarea copilului de părinţi.

 Principalele obiective ale ședinței s-au axat pe acordarea ajutorului bănesc pentru 22  familii cu copii în scopul prevenirii separării copilului de familie şi pentru ameliorarea problemelor existente şi examinarea a 12 cazuri cu privire la plasament planificat.

 Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma votării, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.

Galerie foto

 Fiind în plin sezon estival, în perioada 01-04 august, un grup de copii talentați din raionul Fălești în număr de 34 persoane care fac parte din proiectul „Ouverture” au petrecut câteva zile pe plaja din Zatoka, Ucraina. Copiii au fost cazați la baza de odihnă ,,Gornîi Orel”, aproape de mare, într-o zonă liniștită. 
Sejurul a fost gratuit, costurile fiind suportate de către un sponsor din mun.Chișinău. Câțiva angajați ai Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului i-au însoţit pe copii, aceștia au declarat că nu pot cuprinde în cuvinte fericirea copiilor care au văzut pentru prima dată marea.
Adresăm mulţumiri partenerului, care a contribuit la organizarea cu succes a acestei vacanțe de neuitat.

Galerie foto