Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de asistent social în primăria Risipeni și concurs repetat pentru ocuparea funcției vacante de asistent social în primăriile Albinețul Vechi și Pruteni

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului , biroul nr. 108, telefon de contact: 0259/ 2-49-52 .

Dosarul va conţine:
- cerere de participare;
- diploma de studii;
- copia buletinului de identitate însoțită de fişa personal;
- CV (curriculum vitae);
- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de asistent social comunitar cu studii în asistenţă socială, pedagogie, drept.

Bibliografia concursului:
- Codul familiei;
- Codul civil;
- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale;
- Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;
- Legea nr.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor –18 ianuarie 2016