Actualităţi  

   

Achiziții publice  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Întreprinderile sociale de inserție creează locuri de muncă pentru persoane din grupuri vulnerabile și au o puternică dimensiune pedagogică.

  Dezvoltarea și promovarea întreprinderilor sociale poate avea ca rezultat câștiguri pe termen scurt și lung pentru bugetele publice prin reducerea cheltuielilor publice și creșterea veniturilor fiscale în comparație cu alte metode de abordare a problemelor sociale.

  În acest context, vicepreședintele raionului, dl. Tambur Veaceslav și reprezentanții  Direcției Generale Asistență Socială Protecția Familiei și Copilului, Direcției Generale Economie și Finanțe, Direcției Generale Educație, s-au întrunit în ședință de lucru, cu scopul elaborării și implementării ulterioare a planului de acțiuni pentru dezvoltarea antreprenoriatului social, ca componentă a Strategiei de Dezvoltare a Raionului Fălești.

  Documentul vizează analiza contextului actual și proiectarea cadrului de acțiune pentru perioada 2020-2025 de dezvoltare a antreprenoriatului social în vederea maximalizării potențialului pe care îl poate aduce acest sector în dezvoltarea comunitară, crearea de locuri de muncă în special pentru categorii defavorizate, creșterea gradului de asociere a producătorilor locali, dezvoltare rurală, durabilă și sustenabilă.