La 9 iulie  a fost desfășurată ședința de grup mare cu asistenții sociali comunitari unde s-a discutat  chestiunile privind modul de stabilire și plata ajutorului social, semnarea acordurilor cu beneficiarii și membrii familiei, iregularități întâlnite în procesarea cererilor de ajutor social, activitățile de interes comunitar.

 Asistenții sociali comunitari au fost supuși evaluării cunoștințelor profesionale conform cerințelor noului Regulament de salarizare H.G. 381/2006 și Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

Galerie foto