La 31 octombrie curent , în sala de ședințe a Consiliului raional avut loc ședința de pilotare în instrucțiunile privind intervenția medico- sanitară și a structurilor teritoriale de asistență socială în cazurile de violență în familie.  Întrunirea a fost organizată de reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în parteneriat cu Centrul de Drept al Femeilor cu suportul UNFPA.

 La ședința preliminară au participat specialiști din cadrul Direcției Asistență Socială, Prtecție a Familiei și Copilului Fălești, Inspectoratului de Poliție, Instituției medico-sanitare publice Centrului de Sănătate Fălești, Spitalului raional Fălești și Secția medico-legală.

Galerie foto