La 09 februarie curent reprezentanții Inspecției Sociale, instituţie subordonată MSMPS, au desfășurat un seminar cu participarea angajaților din cadrul DASPFC.

 În cadrul seminarului a fost pusă în discuție LEGEA Nr. 297 din 21.12.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 133/2008 cu privire la ajutorul social. Participanții la seminar au făcut cunoștință cu organizarea activităților de interes comunitar și responsabilitățile primarului în desfășurarea acestora. Ținem să menționăm că șomerii înregistrați la agenția teritorială pentru ocuparea forței de muncă din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social vor presta, la solicitarea primarului, activități de interes comunitar, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate și sănătate în muncă.  Totodată, Guvernul, în termen de 6 luni de la data adoptării prezentei legi, va pune în concordanță actele sale normative cu prezenta lege. 

 La fel a fost abordat subiectul cu privire la unele nereguli, depistate de Inspecție în  urma verificărilor efectuate. Doamna Angela Chirilov, șef al Inspecției Sociale a menționat, că în timpul verificărilor au fost depistate mai multe iregularități ce țin de statutul de angajat și veniturile provenite din salarizare. Astfel, s-a propus implicarea grupului de lucru, care va avea ca obiectiv verificarea corectitudinii datelor declarate în cerere de către beneficiari.

 Doamna Emilia Ciobanu, șef DASPFC, a solicitat asistenților sociali comunitari să  organizeze activități de informare și  sensibilizare a populației cu privire la criteriile de eligibilitate a cererii de acordare a ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului și să manifeste un comportament corect și echidistant cu beneficiarii.

 La final, participanții au adresat întrebări pe marginea subiectelor discutate.