În scopul realizării unei activități cât mai eficiente, lucrătorul social are nevoie în activitatea sa de zi cu zi de o serie de cunoștințe, abilități de comunicare și relaționare, care devin esențiale în practica interpersonală a acestuia cu beneficiarii, familiile și grupurile sociale confruntate cu situații problematice.

 În acest context, la 30 noiembrie curent în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc un seminar de instruire cu lucrătorii sociali din raion cu tematica “Rolul comunicării în relația lucrător social - beneficiar”. Evenimentul a avut drept scop formarea şi informarea lucrătorilor sociali despre modalitatea cea mai eficientă de comunicare cu beneficiarii.

 Specialiștii Serviciului îngrijirea la domiciliu pune accent deosebit pe dezvoltarea și educarea principalului atribut al comunicării și anume ascultarea, pe acest element de comunicare al relațiilor interumane se realizează încurajarea interlocutorului, obținerea de informații, îmbunătățirea relațiilor cu oamenii și o mai bună înțelegere a lor. Șefii Serviciului Îngrijire Socială la Domiciliu au specificat cât de importantă este comunicarea informației beneficiarilor într-un mod adecvat capacității sale de înțelegere, reducând pe cât se poate folosirea terminologiei tehnice de strictă specialitate, precum și stabilirea unei relații de încredere prin schimb permanent de informații într-un mod accesibil înțelegerii beneficiarului.

 Odată cu sosirea timpului rece apar și grijile pentru încălzirea locuinței, astfel, Dna Lilia Antoci, reprezentant Serviciu Apărare Împotriva Incendiilor, a oferit participanților informații care constă dintr-un set de norme și reguli a căror menire principală este prevenirea incendiilor şi asigurarea protecției persoanelor care prezintă cel mai mare risc privind degerăturile și hipotermia.

Galerie foto